Sponsor- og Eventprisen 4. mars 2020

Hold av hele dagen og kvelden til årets bransjesamling.

Mer info vil komme.