Gjennom alle foreningens tiltak og aktiviteter søker vi å inspirere til og bidra med faglig påfyll og nettverksbygging slik at medlemmene står bedre rustet i sitt arbeide med sponsing og/eller event. Mye av informasjonen som ligger her er forbeholdt medlemmer og krever logg-inn.

Faglig nytte

Avtaler med mer

Her finner du forslag til ulike former for avtaler, huske- og sjekklister, sponsorshipguide og konse…

Foredrag

Fra og med 2018 filmer vi foredragene på våre arrangementer slik at du kan se dem live, når det pass…

Fagstoff

Her finner du relevant fagstoff til nedlasting - det være seg spendingtall, rapporter og tips.

Bøker

Her har vi listet opp en del faglitteratur som kan være interessant for deg.

Lov & rett

Her finner du lover og regler knyttet til markedsføring og sponsing.

Nyttige linker

Her finner du linker til andre organisasjoner og websider som kan være nyttige for deg.