Fagstipend

Formålet med stipendet er å øke kunnskapsnivået i foreningen – samt inspirere til å erverve ny og relevant kompetanse.

 

Stipendet er på kr 35.000.

RETNINGSLINJER FOR FAGSTIPENDET:

  • Fagstipend kan søkes av personer som arbeider i medlemsbedrifter/organisasjoner. Stipendet er personlig.

  • Kriteriet for å få stipend, er at man får studieplass på studiet sponsing og eventledelse ved Høyskolen Kristiania.
    Det forventes at man følger normal studieprogresjon og består eksamen.

  • Søknadsfristen for stipendet er siste dagen i august.

  • Søknaden skal være på minimum 1 A4-side og maksimum 2 sider (eget skjema er ikke nødvendig).

  • Søknaden skal beskrive hvorfor man søker – og hva man ønsker å oppnå med stipendet.

  • Søknaden skal sendes til daglig leder i foreningen, på mail til hm@sponsevent.no

  • Styret i foreningen avgjør hvem som får stipendet. Dette skal avgjøres før studiestart hvert år.

  • Den som får stipendet, forplikter seg til å tilgjengeliggjøre en rapport på totalt 8 sider (to sider per fag/emne) om nyttige læringspunkter på foreningens lukkede nettsider, innen to måneder etter bestått eksamen.

En forutsetning for at stipender skal utdeles, er at økonomien i foreningen anses som tilfredsstillende. Styret vurderer dette fra år til år – og dette skal vurderes før utgangen av august hvert år.

 

 

 

Styret, 14. juni 2019