Årets ekstraordinære arbeid

Under Sponsor-  og Eventforeningens fagdag 11. mars ble Knut Meiner tildelt prisen for årets ekstraordinære arbeid. Han har viet hundrevis av timer det siste året for å få på plass gode løsninger for bransjens i en ekstremt krevende tid.

- Knut har vist et engasjement utover det vanlige og stått på dag og natt for bransjen sin og for foreningen spesielt, sier daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen, Janette Haukland.  

- Han har uselvisk jobbet for bedre vilkår og kompensasjoner, brukt eget nettverk og bistått foreningen med kompetanse, ståpåvilje og tid. Flere av kompensasjonsordningene ble bedre av jobben vi gjorde sammen, synligheten til bransjen økte og nettverket til foreningen betraktelig styrket på grunn av Knut sitt arbeid, fortsetter hun. 

Knut Meiner er eier og arbeidende styreformann i Komon-Stageway, som har historie tilbake til 1989 og er et av Norges ledende eventselskaper. 

Han forklarer at tildelingen av prisen kom som en stor overraskelse. I utganspunktet skulle han være med live på sendingen, som for øvrig var digital. 

- Men som mange andre har jeg jobbet fra mange ulike plasser, og akkurat da var jeg på hytta mi i Trysil. Plutselig kom det 30 cm snø i løpet av natten, så på tross av at jeg hadde firehjulstrekker var det ikke mulig å komme seg fra hyttetomten, forklarer han. 

Dermed foregikk også overleveringen av prisen digitalt.

- Men jeg setter utrolig pris på å ha fått den, og det var en gedigen overraskelse.

Bredt nettverk
Etter den 12. mars 2020 forklarer han at det gikk et par-tre uker før det ble tydelig at ingenting skjedde i eventbransjen, og han tok kontakt med Janette for første gang. 

Deretter tok han kontakt med andre store aktører i eventbransjen og dannet en uformell gruppe for å se på hva som kunne gjøres for å hjelpe bransjen og foreningen. Gruppen på fem ble bestående av eiere eller daglige ledere av de største eventbyråene i Norge; Komon-Stageway, Z-Event, All-In, JCP og Gyro. Deretter begynte de  å jobbe tett med foreningen. 

Knut sitter i bydelsutvalget i Nordre aker, og har jobbet som journalist i 22 år. Dette medfører et bredt kontaktnett som har kommet godt med.

- For eksempel ringte jeg til Mudassar Kapur, som er leder av finanskomiteen, og han «kjente meg igjen» fra bydelsutvalget til Høyre. Så det var noen ting som gikk lettere for meg enn det kanskje ville vært for andre tror jeg, forklarer han. 

Det var likevel ikke bydelsutvalget eller bakgrunnen som journalist som skaffet han et møte med Erna Solberg på sensommeren i fjor. 

Knut skrev nemlig den norske pop-klassikeren «Optimist», sammen med Jahn Teigen og Ove Borøchstein, i 1989. 

- Erna brukte den sangen under landsmøtetalen sin. Og da brukte jeg vel egentlig det for å få et møte med henne. Så man bruker alle triks i boka, pluss noen som ikke står i noen bøker, sier han lurt. 

Kjærlighet for bransjen
Han forklarer at han og selskapet hans har tjent nok penger til at de ville kommet seg gjennom pandemien, men at den motiverende drivkraften har vært en grunnleggende kjærlighet for bransjen -og respekt for den kompetansen den rommer.

- Det har vært utrolig morsom og utrolig givende å jobbe med dette. Og det har faktisk vært med på å gi livet litt mer mening det siste drøye året. Meg og mitt firma har det egentlig veldig bra og har gjort det veldig bra i alle år, men jeg er generelt sett opptatt av bransjen, som jeg jo har vært med på å starte i sin tid. 

- Og det er utrolig mye flinke folk og utrolig mange bra folk som kanskje ikke har tjent så mye med penger at de vil komme seg gjennom dette uten at de får noen hjelp, føyer han til. 

Å gjøre seg forstått
Noe av det mest utfordrende til å begynne med var å få politikerne til å forstå hvordan bransjen er skrudd sammen.

- Det å få de til å forstå hva, hvem og hvor store vi er var vanskelig. Og det var også litt vanskelig for oss å forklare det, for vi visste egentlig ikke så mye om det selv. Det fantes veldig dårlig tallgrunnlag i foreningen. 

Dette er noe av det de i ettertid er brukt tid på å kartlegge – å og formidle. 

Han forklarer at det var spesielt vanskelig å få regjeringen til å forstå bransjen. 

- Det var mye lettere å jobbe med opposisjonen. De brukte mer tid på oss og jeg har hatt utrolig mange fine møter med for eksempel finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik. Han har blitt en fyr jeg snakker med i alle fall en eller to ganger i uka. 

Inntrykket er at det har vært enklere å få opposisjonen til å forstå bransjens situasjon enn regjeringen. Om det er fordi de ikke har villet forstå vet han ikke. 

Han forklarer at det ble brukt mye tid på å forklare at bransjen var så viktig som det den er i en enormt stor verdikjede. 

- Et eksempel jeg brukte var at mitt firma i 2019 kjøpte norsk kultur for 22. millioner kroner. Det er garantert mer enn alle norske festivaler.  Flere av dem hadde nok større artistbudsjett. Men vi brukte det utelukkende på norsk kultur.

- Bransjen kjøper flybilletter for mange millioner. I tillegg kommer hotelltjenester, teknikk, catering også videre. Og den kompetansen vi sitter med er helt nødvendig for både kunder og våre leverandører, fortsetter han.

Han mener at det å jobbe videre mot politikere, også etter at pandemien er over, er viktig for foreningen. 

- Neste gang det inntreffer en krise, og de kommer jo med jevne og ujevne mellomrom, enten det er finanskriser eller pandemier, så er det klart vi er en bransje som vil være veldig utsatt. I økonomiske nedgangstider vil vi alltid være en salderingspost hos våre kunder og i en pandemi som dette er vi definitivt de som er hardest rammet. Da tenker jeg at dersom vi også jobber næringspolitisk imellom krisene så blir man fortere forstått når man skal diskutere.

- Så jeg heier på foreningen, om den fortsetter å jobbe næringspolitisk. Vi må sørge for at myndighetene vet hvem vi er og at vi er der, fortsetter han.

Arbeidet videre
Det at bransjen er mer samlet som følge av pandemien er han helt overbevist om.

- Fra å være en bransje hvor man har snakket om hverandre i stedet å snakke med  hverandre så har det skjedd noe radikalt. Det er klart at når vi er i tider hvor vi er i samme båt så skjer det noe. 

Jobben for å få på plass best mulige løsninger fortsetter. Denne uken var det møte med næringsministeren som sto på agendaen. 

- Vi har i det siste alliert oss veldig tett med foreningen for Norsk Reiseliv og Creo, som representerer kulturarbeidere i Norge. Og sammen har vi blitt en veldig sterk enhet. 

Knut mener at det nå er revidert statsbudsjett som er siste mulighet for å få frem en løsning som er målrettet. 

- I motsetning til, jeg vi si alle andre bransjer i Norge, så er nettopp de som driver med Kultur, event og reiseliv, de som kommer seinest i gang. Fordi det vil være en ganske lang planleggingshorisont. I alle fall på litt større ting. 

- Vi er nok de siste som får lov til å åpne for mange deltagere, men fra det øyeblikket det er lov, vil det også gå 3-5 mnd. før det skjer. Fordi det er masse detaljplanlegging som skal gjennomføres. Så det vi er avhengig av nå er å få til en ordning som gjelder ut året. Det kravet vi nå kommer til å stille til næringsministeren er at vi må få en ordning som hjelper bransjene frem til effekten av pandemien er over, avslutter han. 

 

 

Tekst: Julie Skrøder

27. mai 2021