Årets Eventbyrå

- Sponsor- og Eventprisen 2019 får en ny priskategori. At det er «Årets Eventbyrå» faller helt naturlig – bare se på navnet til selve prisen og foreningen, sier Kirsti Bjerva styremedlem i Sponsor- og Eventforeningen.

Hvert år, etter at juryen til Sponsor- og Eventprisen har avsluttet sitt arbeide, gjennomgås og evalueres statuttene til prisene av styret i Sponsor- og Eventforeningen.

- Dette gjør vi for å se om vi er i takt med så vel internasjonale trender, tendenser i eget marked, bransjens utvikling og medlemmene våre, forteller Bjerva.

Hun beretter videre:

- Frem til 2018 kunne event vinne opptil fire av ti priskategorier. Styret har nå besluttet å endre på dette. Endringen gir dermed event vinnermuligheter innen halvparten av kategoriene.

Den helt overgripende rettesnoren i statuttene for alle prisene er slik: Sponsor- og Eventprisen skal være en anerkjennelse for dokumentert, målrettet, strategisk og nyskapende arbeid med bruk av sponsing eller event som kommersielt virkemiddel. 

- Dette betyr at absolutt alle prisene skal være preget av nyskapende arbeid. Med den bakgrunn har kategorien Årets Innovasjon blitt erstattet med den nye Årets Eventbyrå, sier Bjerva.

Styret fattet sitt vedtak om endring den 22. juni.

- Da er vi klare for å dele ut den aller første «Årets Eventbyrå» i begynnelsen av 2019. Vi åpner for å søke absolutt alle prisene i oktober, avrunder Bjerva.

Kirsti Bjerva er styrets representant i juryen for Sponsor- og Eventprisen 2019. Hun satt også i juryen i 2018.

STATUTTER FOR DEN NYE PRISKATEGORIEN:

  • Årets Eventbyrå
    Prisen skal gå til et eventbyrå som har jobbet målrettet og strategisk med event som virkemiddel over tid og som kan vise til betydelige og dokumenterbare resultater. Vinneren skal ha bidratt til å inspirere andre og fremme event som fagområde. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien.

Se statuttene for alle Priskategoriene HER

Se også saken på Kampanje

 

Tekst: Hege Mauroy

7. september 2018