Årets Omstilling

For første gang på Sponsor- og Eventprisen deles prisen for Årets Omstilling ut. Dette er en pris som hedrer de bedriftene som har vist god evne til omstilling med innovasjon og fremsyn som fokus.

- Årets innsendelser bærer preg av en vilje og evne til å hive seg rundt, finne nye og gode løsninger på nye problemer. De er preget av omstilling i forbindelse med utfordringer gitt som følge av Covid-19. Dette har igangsatt konkrete omstillingsprosesser, enten det er gjennomføring av ulike typer arrangement og prosjekter, eller omstilling av bedriftene selv, forteller Birgitte Nestande, rådgiver for arrangement i Innovasjon Norge.

Nestande er med i juryen som kårer vinneren av prisen Årets omstilling under Sponsor- og Eventprisen.

Prisen som er med for aller første gang, deles ut til det selskapet, organisasjonen eller institusjonen som har vist stor evne til omstilling for å styrke sin markedsposisjon. Innovasjon og fremsyn er viktig i kampen om å vinne denne prisen. 

- De nominerte har utfordret det etablerte ved å tenke utenfor boksen og ved å få gode resultater. Gjennom å tenke nytt har de skapt aktiviteter og engasjement utover målsettingene. De har møtt på utfordringer som ikke like enkelt bare kunne løses digitalt, men har tenkt helhetlig og tilegnet seg og sin bedrift ny kompetanse som vil gi verdi i fremtiden, sier Nestande.

Nestande tror mye av omstillingen som skjer innenfor spons og event vil gi varige endringer i bransjen.

- Årets innsendelser bærer preg av digitale løsninger, og av at kompetanse og kunnskap rundt digitale arrangement og virtuelle løsninger vil kunne gi varige endringer i bransjen fremover, sier hun.

Alternative måter å gjennomføre arrangementer digitalt kan være med på å sette premissene for fremtiden, mener hun.

- Flere bemerker hvordan de digitale løsningene har gitt større oppmerksomhet. Det er mulig å nå flere digitalt, noe som vil være premissgivende også i fremtiden. Samtidig handler eventbransjen om følelser og opplevelser - sammen - og det behovet kommer fremdeles til å være viktig fremover, forteller Nestande.

Juryen som skal kåre det beste omstillingscaset har mange gode og ulike bidrag å se gjennom.

- Det er et stort spenn av mange spennende og gode omstillinger blant innsenderne. Juryen har vektlagt gode resultater som følge av omstillingen beskrevet i casen og evnen til å tenke nytt og skape verdi for de involverte, forklarer Nestande.

Diskusjonene i juryen har i stor grad bygget på tidsaspektet til omstillingen og hvor kort eller lang selve omstillingen har vært.

-Vi har diskutert hvordan tidspress bør vektlegges. Vi har også vektlagt gode ideer, gjennomføringsevne og nye løsninger som har vist innovasjon og fremsyn, sier Nestande.

Hvilken innsender som får omstillingprisen avsløres på den digitale utdelingen 16.juni.

 

 

Toppbilde: Birgitte Nestande, rådgiver for arrangement i Innovasjon Norge.

3. juni 2021