Aktivitet i pressen

Vi jobber nå samlet, men fra flere hold, for å få vårt budskap hørt.

Her er fler av sakene som har vært i media den siste uken om vår bransje.

E24-saken -  (https://e24.no/naeringsliv/i/EWOEP2/vil-ha-svar-paa-om-store-arrangementer-blir-tillatt

Gyro er i Finansavisen -  https://nogo.retriever-info.com/prod?a=68036&d=020122202007025db5311499643673ba4e1a3c686ff903&s=20122&sa=2032461&x=d86fc14a8f28a672572b1ff8ea1a0042&tz=Europe/Oslo&t=1593672419&p=2032225

Dagsavisen - https://nogo.retriever-info.com/prod?a=68036&d=0550062020070408d8f18abf790b483f0df15a1969203d&s=55006&sa=2032461&x=d9f0420b20a03c939fffb99a7bb89b0b&tz=Europe/Oslo&t=1593847842&p=2032225 

 

Nå har også Abid Raja svart på spørsmålet fra Hans Andreas Limi om eventbransjen: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80412

Svaret viser at kulturministeren ikke har forstått problemet og blander Eventbyråer med eventbransjen.

 Vi jobber for at departementene skal forstå hvor viktige vi er i næringskjeden til arrangementer innen kultur, idrett og frivilighet samt reiseliv og hotell.