Capgemini og Røde Kors

Konsulentselskapet Capgemini inngikk nylig et strategisk partnerskap med Norges Røde Kors.

Capgemini ønsker å ta samfunnsansvar på områder som bidrar til inkludering og økte ferdigheter for fremtiden, heter det i en pressemelding.

Ved å gi økonomisk støtte og kompetanse til utvalgte Røde Kors aktiviteter, ønsker de «å bidra til å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet», skriver de videre i pressemeldingen. 

Digital leksehjelp er en av aktivitetene de går inn med økonomisk støtte til. Digital leksehjelp tilbyr en digital arena hvor ungdommer uavhengig av sosial bakgrunn får mulighet til leksehjelp.

- Partnerskapet med Capgemini Norge vil bidra til å styrke aktiviteten og er avgjørende for videre vekst. Vi setter stor pris på denne type samarbeid med næringslivet, som bidrar til å videreutvikle et tilbud som det er så stor etterspørsel etter, sier Andres Rafael Diaz, avdelingsleder for oppvekst i Oslo Røde Kors.

Ansvarlig for utvikling av samarbeidet er Gunilla Resare (Capgemini Norge AS) og Jeanette Steig Lid (Røde Kors).

 

Teks: Julie Skrøder

1. okt 2018