Digitalt Fagforum 18. november

Sponsorobjektets "ABC" og strategi

Foreningen har fått flere forespørsler om å ha foredrag for Sponsorobjekter.

Det er viktig å presisere at dette er VELDIG grunnleggende råd i forhold til å øke sannsynligheten for å gjøre det bedre som sponsorobjekt.

 

Lars Brockstedt Svendsen, Partner i Sponsor Insight skal snakke om:

Hvordan øke sannsynligheten for å kapre din neste sponsor

 • Kort innføring i hva sponsing faktisk er.
 • Øke selvinsikten
 • Hva kan vi tilby
 • Kontakten med potensiell sponsor
 • Salgsdokumentet
 • Avtalen

 

Rune Bjerke, Førsteamanuensis på Høyskolen Kristiania skal snakke om:

Hvilke verdier kan du skape for din neste sponsor

 • Noen tanker om idrettens og kultursektorens rolle i samfunnet
 • Utfordringer i samfunnet og sponsorobjektet som problemløser
 • Sponsorobjektet som verdiskaper for sponsor – hvordan bør jeg tenke?
 • Det strategiske mulighetsrommet for objektet – intern og ekstern aktivering
 • Hvorfor ligger det muligheter ved intern aktivering?
 • Kunnskaps- og ferdighetsoverføring, sponsorater, utdanning og «pliktår»

Meld deg på HER 

link til foredraget vil bli lagt ut her og sendt på epost.

Vi ønsker å følge opp dette temaet med videregående kurs over nyttår.