Diskusjonsforum for medlemmer!

Foreningen ønsker tettere kontakt med medlemmene og har derfor opprettet et diskusjonsforum.

Foreningen opplever nå et sterkere behov for å kunne snakke med medlemmene og at medlemmene våre har mulighet til å diskutere på tvers av bransjene vi representerer.

Vi åpner derfor et diskusjonsorum for, idemyldring og informasjonsutveksling.

Dette en lukket gruppe for våre medlemmer der foreningen er moderator og dere står for innholdet. Foreningen vil også være aktiv med temaer til diskusjon og spørsmål vi ønsker å få svar på.

 Gå på linken under å meld dere inn i gruppen. 

https://www.facebook.com/groups/2945863292168755/