Etterlyser innsikt

Partner i analyse- og rådgivingsselskapet Sponsor Insight, Vegard Arntsen, svarer på kulturkomiteens kommentar.

One size does not fit all

Det er stor forskjell på bedriftenes kommunikasjonsbehov, sier Vegard Arntsen i denne kommentaren

  • Arntsen skriver dette, når kulturkomiteens leder, i følge NRK, påpeker at næringslivet «bør kjenne sin besøkelsestid» og støtte mer enn sport:

Det å forvente at bedrifter skal stille opp «bare» fordi Kulturdepartementet har bestemt seg for å satse på denne bokmessen undergraver sponsing som profesjon. Da utelukker jeg selvsagt rene gaver, det må de jo for all del bare gi, men når det trekkes inn at næringslivet støtter idretten så snakker man om sponsing. Vurderingene må – for en bokmesse som for idrett – gjøres ut fra et kost-/nytteperspektiv og her kommer også relevans inn – både i forhold temaet litteratur og i forhold til hvilke målgrupper man når frem til gjennom denne bokmessen.

At vi er på internasjonalt toppnivå innenfor dette området har heller ingen betydning. Håvard Haukenes var norsk medaljehåp i kappgang under Friidretts-VM tidligere i høst, men lever som mange andre toppidrettsutøvere under fattigdomsgrensen. Vi har hatt verdensrekorder i for eksempel skihopping uten at det har gitt noen direkte effekt for sponsorinntektene. Det er altså mange eksempler også innen idretten på at toppnivå ikke automatisk gir økte sponsorinntekter. Poenget er at det for det første må være noe relevant for sponsoren og for det andre må det også nå frem til mange nok i sponsorens målgrupper.

Jeg vil heller sende en utfordring til de som har prøvd å få næringslivet til å stille opp her til å tenke over hvorfor skulle akkurat den bedriften du nå kontakter være interessert i dette. Og ikke minst, tenk ut løsninger for hvordan bedriften kan bruke et slikt sponsorat på en for bedriften relevant og god måte. Husk også at «one size does not fit all»: det er stor forskjell på Telenor og Statkraft sitt kommunikasjonsbehov.

Les også kommentaren til styreleder i Sponsor- og Eventforeningen, Gunnar G. Nybø, HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

12. november 2019