Finansavisen i dag

Hittil har ikke Sponsor- og Eventforeningens bedrifter mottatt en krone fra kompensasjonsordningen. Samtidig er det uvisst hvilket departement som skal håndtere dem.

Eventbransjen er blant de hardest rammede næringene som følge av covid-19 og regjeringens nedsteningningstiltak. Bransjeorganisasjonen Sponsor- og eventforeningen har i lang tid forsøkt å komme i kontakt med myndighetene om eventbransjens rolle i kompensasjonsordningen, som hittil ikke inkluderer næringen.

- Vi faller mellom to stoler, sier Janette Haukland, daglig leder i Sponsor- og eventforeningen.
Foreningen har forsøkt å komme i dialog med både Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Næringsdepartementet, hvorpå sistnevnte ennå ikke har besvart foreningens henvendelser.
Kulturdepartementet har tidligere svart foreningen med at Næringsdepartementet er ansvarlige for å håndtere eventbransjen, mens Finansdepartementet svarte foreningen tirsdag ettermiddag med at det er Kulturdepartementet som har ansvaret.
Sponsor- og eventforeningen består av rundt 200 bedrifter fra næringen. Samlet omsatte eventbedriftene i foreningen for cirka 4 milliarder kroner i 2019.
Som følge av regjeringens nedsteningstiltak av arrangementer i forbindelse med covid-19, har det resultert i en permitteringsrate opp mot 95 prosent blant foreningens bedrifter.
- Vi ser for oss en massiv konkurs om tre til seks måneder. Bransjen kommer til å bukke under i løpet av høsten, med mindre vi mottar en god kompensasjonsordning, sier Haukland.

Kompetansehull
Fredag i forrige uke meldte Kulturdepartementet at kompensasjonsordningen for arrangører nå inkluderer underleverandører i kultursektoren. Disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller avlysning av arrangementer i kultursektoren.
Imidlertid har ikke eventselskapene, en annen viktig del av verdikjeden, fått én krone i støtte.
- Her er det en glipp. Vi mener det er et kompetansehull hos myndighetene, sier Haukland.
Foreningens medlemmer kjøper inn tjenester fra underleverandører og artister, og er således et viktig ledd i kulturlivets verdikjede.
- Det har vært utrolig vanskelig å få myndighetene til å skjønne at vi er navet mellom arrangører, kunder og underleverandører som artister og teknikere. Dermed blir vi ofte glemt, sier Haukland.

Utsatte tre ganger
Uklarheten i hvem som har ansvar for næringen gir seg merkelige utslag. Etter gjentatte henvendelser, fikk et av foreningsmedlemmene, Knut Meiner, omsider til en debatt på Dagsnytt 18 den 18. juni med Høyre-politiker Kristin Ormen fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Debatten ble imidlertid utsatt tre ganger, fordi Kulturdepartementet ikke visste hvem som hadde ansvaret.
Statssekretær i Kulturdepartementet, Gunhild Berge Stang, bekrefter i en e-post at eventbransjen hittil ikke har vært inkludert i kompensasjonsordningen. Imidlertid vil omleggingen av kompensasjonsordningen som skjedde fredag 26. juni åpne for at eventbedriftene nå også kan søke om de generelle ordningene, slik som andre bransjer kan.
- Eventbransjen vil kunne omfattes av de generelle ordningene som regjeringen har iverksatt for bedrifter og næringsliv, sier Berge Stang.

- Paradoksalt
Et av foreningens medlemmer er eventselskapet Gyro, som i fjor omsatte for drøyt 140 millioner kroner. Selskapet er blant Norges største innen arrangementer til næringslivet, deriblant fagkonferanser og produktlanseringer.
- Det er paradoksalt at tusenvis av mennesker kan gå rundt på Aker Brygge i sommersolen, mens vi ennå ikke får lov til å arrangere, sier Trine Weidal, adm. direktør i Gyro.
Selskapet har lang erfaring med håndtering av arrangementer med kunder som krever høy sikkerhet, deriblant statsministerens kontor.
- Vi betraktes som partyfiksere, men konferanser er vesentlig forskjell fra det å drive et kulturarrangement, mener Weidal.
Da Norge ble stengt ned ble det ikke gjort forskjell på en festival med alkoholservering og en fagkonferanse, som utgjør størsteparten av Gyros omsetning.
Den siste føringen som er lagt fra myndighetenes er fra 15. juni, hvor det ble tillatt å avholde arrangementer for inntil 200 personer. Gyros prosjekter fordrer imidlertid større rammer for deltakere, og dermed har Gyro langt på vei avskrevet store deler av driftsåret 2020.
- Problemet er at horisonten vår for prosjekter er på mellom seks måneder og ett år. Hvis ikke myndighetene gir bransjen og kundene forutsigbarhet i forhold til antall deltagere på arrangement, skal vi ikke langt ut på høsten før starten på 2021 også vil se dyster ut, sier Weidal, og fortsetter:
- Vi mener man burde åpne for profesjonelle aktører, sier Weidal.

PARADOKS: Det har hittil vært uklart hvorvidt Kulturdepartementet og kulturminister Abid Raja (V) har hatt ansvar for eventbransjen. Her fra NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum i januar, der nå kriserammede selskapet Gyro stod for eventtjenestene. | BEKYMRET: Janette Haukland, daglig leder i Sponsor- og eventforeningen. | - BØR ÅPNE MER: Trine Weidal, adm. direktør i eventkonsernet Gyro.