Foreløpig endring av kompensasjonsordningen

Næringsbepartementets forslag til forbedret ordning

Slik foreningen forstår det vil Kompensasjonsordningen for reiselivet nå gjelde alle næringer med et omsetningsfall over 30%.

Det dekkes opp til 70% av faste kostnader. De faste kostnadene som dekkes er de samme som i kompensasjonsordningen fra i sommer.

Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer er endelig lansert, men treffer ikke bredt nok, mener foreningen. 

Det er fortsatt mulig at det kommer endringer i ordningen. Regjeringen skal nå inn i forhandlinger og vi jobber utrettelig inn mot opposisjonen for at de skal tale vår sak.

Les proposisjonen s. 64 Her

 

Foreningens kommentar til proposisjonen.

Det var skuffende saker som ble presentert i dag. Spesielt etter tett og kontinuerlig dialog med NFD om hva som må til for å holde våre bransjer over vann. Nå er dere i opposisjonen vårt eneste håp til å redde tusenvis av arbeidsplasser og bedrifter.

 

Markedet til bransjene som foreningen representere er ikke borte, viljen til å møtes, dele kunnskap og skape verdifulle opplevelser er fremdeles tilstede, bare satt på pause.  Vi har drevet omstilling, vi har brukt midler på å snu oss i denne midlertidige situasjonen, men omsetningen uteblir. Myndighetene ser ikke alle menneskene som nå venter, i permittering, på å se om jobben deres forsvinner eller kan klare seg i 2021.

 

Arrangement, messe- og eventbransjen kan huke av alle kriteriene regjeringen har krevd for å få kompensasjon.

 • Særs utsatt bransje.
 • Tvunget nedstengt.
 • I utgangspunktet levedyktige og sunne bedrifter.
 • Omstillingsdyktige.
 • Mistet 80-95 prosent av omsetningen.
 • Kan vise til kompetanseflukt og konkurser.
 • Ønsker å drive næring og stimulering av arbeidsplasser.

 

Vi er en høyst levedyktig bransje, det er oppsiktsvekkende at denne pakken er så dårlig.

Hvorfor får ikke vi en kompensasjon som gir oss mulighet til å klare oss gjennom krisen?

De kommer tilbake med en ordning som ikke fungerer og ikke hensyntar bedrifter med omsetningsvikt på over 80%.

 

Støtteordningen for publikumsåpne arrangementer treffer kun store messer og matfestivaler, ikke lukkede arrangementer innen næringslivet som utgjør rundt 80% av vår omsetning.

 

 • Vi har ventet på en krisepakke fra regjeringen lenge, men dette er ikke godt nok!
 • Vi har foreslått en rekke tiltak som kan stoppe konkursraset vi frykter i vår bransje og er svært skuffet over dette forslaget.
 • Hvis bedrifter og arbeidsplasser skal kunne reddes, må støtten stå i forhold til den faktiske inntektssvikten vår bransje (80-95%). Det gjør ikke denne krisepakken.
 • Arrangement, messe og eventbransjen består av nesten 800 selskaper og sysselsetter mer en 30 000 mennesker. Vi bidrar til store ringvirkninger, verdiskaping og opplevelser over hele landet. I et normalår omsetter bransjen for over 5 milliarder kroner. Nå har vi tapt nærmere 90-95 prosent av all omsetning.
 • Vi vil derfor advare mot begrensninger som kan føre til at mange bedrifter og arbeidsplasser uansett går tapt.
 • Skal kompensasjonsordningen fungere, må lønn dekkes som fast kostnad eller lønnsstøtteordningen økes betraktelig, justeringsfaktoren må fjernes, flere faste kostnader må dekkes, og det må være kompensasjon for utgifter med å eie , slik det er kompensasjon for leie. Det er avgjørende for at vi kan komme raskt tilbake etter pandemien.
 • Regjeringen har foreslått en ordning med støtte til publikumsåpne arrangementer. Denne mener vi må endres om den skal hjelpe oss. En stor andel av våre inntekter kommer nemlig fra store og lukkede arrangementer for norsk næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.
 • Vi er en høyst lønnsom og en levedyktig bransje. Vi er ikke subsidiestyrt og driver uten noen form for offentlig støtte.
 • Vi er ikke i denne situasjonen fordi vi driver dårlig butikk eller markedet mangler. Det er utelukkende fordi verden er rammet av en pandemi og regjeringen har iverksatt tiltak som rammet oss hardt, og hardere enn de fleste andre.
 • Vi ber sjeldent om noe. Men nå håper vi stortingsflertallet kommer vår bransje til unnsetning før det er for sent!