Foreningen anbefaler å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer

Som medlem av Sponsor- og Eventforeningen anbefaler vi at dere følger FHI`s retningslinjer. Det er mye som skjer i bransjen fremover og vi ønsker derfor at alle tar sine forholdsregler.

Les retningslinjene her:  https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Kort oppsummert: 

Føler du deg dårlig, har feber eller hoster mye - hold deg hjemme.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.