Foreningen møtte Næringsministeren

I går gjennomførte foreningen et godt møte med Næringsministeren og representanter fra Kulturdepartementet.

Etter noen hektiske uker med massiv lobbyvirksomhet fikk foreningen et eget møte med Iselin Nybø og representanter fra Kulturdepartementet.

Vi fikk mulighet til å ha med 4 personer i møtet hadde vi satt opp følgende delegasjon i tillegg som deltok samlet på «teams»:

  1. Gunnar Nybø Styreleder i Sponsor- og Eventforeningen
  2. Janette Haukland, Daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen
  3. Knut Meiner, Styreleder i Komon-Stageway
  4. CFO i eventbyrået JCP Nordic, Julie Torgersen

 

Næringsminister, Iselin Nybø innledet møtet med å si at hun var blitt kjent med våre utfordringer og ønsket å bruke møtet til å få bedre innsikt og høre våre forslag til løsninger. Deretter var det politisk rådgiver i kulturdepartementet, Emma Lind som redegjorde for Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren før vi fikk ordet.

Gunnar presenterte da bransjens svar på de utfordringer vi hadde blitt bedt om å forberede før møtet, som var: hvorfor treffer ikke dagens ordninger eventbransjen godt nok og hvilken type kompensasjonsløsning vil være bra for bransjen.

Alle bidro i en diskusjon/spørsmålsrunde til slutt.

Vi er av den oppfatning at Næringsministeren forsto vår definisjon av «Eventbransjen» og at hun nå ser forskjellen på kulturarrangementer og næringsarrangementer og at man må sørge for å inkludere samtlige verdiskapere i en kompensasjonsordning for denne type arrangementer.

Hun bekreftet at hun var glad for at vi hadde fått til dette møtet nå all den tid de i slutten av måneden skal begynne sine budsjettforhandlinger i regjeringen. Vi fikk ingen lovnader i møtet, men vi oppfatter at vi har fått frem hvor kritisk situasjonen er for våre medlemmer og eventbransjen og at de vil forsøke å utarbeide kompensasjonsordninger som er dekkende.

Senere i uken har vi avtalt møte med en gruppe med Høyre politikere og på mandag er vi invitert til å presentere vår problemstilling i et møte med NHO.  Virke støtter oss i våre innspill til regjering og vil jobbe med oss videre. I tillegg har Knut Meiner, Tron Mathisen og Janette Haukland truffet og snakket med flere politikere som har gitt uttrykk for at de forstår oss og er positive til å støtte oss. 

Alt i alt et positivt steg i riktig retning selv om vi enda ikke har en konkret  løsning på plass.

Nå starter arbeidet med  å påvirke alle besluttningstagere lokalt og sentralt for å legge press på regjeringen.

I etterkant av møtet stilte Næringsministeren til intervju med VG:

https://www.vg.no/rampelys/i/lA7zmM/eventbransjen-ba-om-noedhjelp

kilde: VG

Foto: Vidar Ruud