Foreningen og eventbyråer jobber sammen for en bedre kompensjasjonsordning

Sponsor- og Eventforeningens daglige leder fikk for litt over to uker siden en telefon fra Knut Meiner i Komon-Stageway. Han hadde, sammen med en gruppe av våre medlemmer, sett på hva og hvordan de kunne hjelpe eventbransjen og foreningen med å få gjennomslag for bedre kompensasjonsordninger. Etter dette har vi jobbet sammen mot myndighetene og ser endelig at vi kommer en vei og blir hørt.

 

"Det var vel de færreste av oss som så for seg de enorme konsekvensene pandemien ville få. Jeg tipper de fleste i vår bransje trodde dette var noe som ville gå over etterhvert. At vår bransje og resten av Norge ville være tilbake i normal virksomhet i løpet av sommeren.

 

Men etterhvert som omfanget av Korona gikk opp for oss, forsto vi at noe måtte gjøres. «Vi» er i denne sammenhengen Vidar Eriksen i Z-Event, Jens Nesse i All-In, Øystein Thynning i JCP, Trine Rikardsen Weidal i Gyro og Knut Meiner i Komon-Stageway. Vi er alle eiere/medeiere/daglige ledere i fem av de største eventbyråene i Norge. Innledningsvis kontaktet vi Sponsor og Eventforeningen og forsto raskt at Janette ville trenge støtte.

 

Vi fem dannet derfor en uformell gruppe i den hensikt å bidra til oppmerksomhet om bransjen vår og jobbe for konkrete målrettede tiltak fra myndighetene. Kanskje kunne vi innkalt til et allmannamøte og opprettet en mer formell arbeidsgruppe. Men vi følte at vi ikke hadde en dag å miste. Vi er nemlig overbevist om at det vil kunne få dramatiske konsekvenser for mange om ikke myndighetene ser oss, forstår oss og bidrar. Raskt.» - sier Knut Meiner

 

I dag jobber vi konkret med å synliggjøre den enorme næringskjeden vi ikke bare er en del av. Vi er selve navet. Vi gjør det mot sentrale personer i det politiske miljøet, og har så langt oppnådd oppmerksomhet både i finanskomiteen, i kulturkomiteen og i kulturdepartementet. Men vi har fortsatt en ikke ubetydelig utfordring: Å få forståelse for vår posisjon i næringskjeden til arrangementer, reiseliv og underleverandører.

 

I tillegg til de politiske kontaktene har vi også etablert et fellesforum sammen med hotellbransjen og paraplyorganisasjonen Norsk Reiseliv.

 

Det er viktig for oss å understreke at vi i dag jobber sammen hele veien og at det er Sponsor- og Eventforeningen som er ansvarlig for å fronte saken mot myndighetene. I den anledning har vi innledet et samarbeid med kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen som har lan erfaring med myndighetsarbeid. Flere av de overnevnte byråene har bidratt til dette arbeidet og har sagt seg villige til å bidra økonomisk.

 Foreningen har siden midten av mars sendt brev til alle aktuelle departement og ministre for å belyse vår økonomiske situasjon. Vi har også overlevert brev og hatt epost-kommunikasjon med seniorrådgivere hos kultur og finansminister, men vi har ikke fått gjennomslag for vår bransje. 

 

Avslutningsvis så er det altså dette vi ønsker å få til:

  • Målrettede økonomiske tiltak virkende fra 12. Mars og ut året.
  • I tillegg ønsker vi at vi skal behandles som «nedstengt» bransje når det gjelder Kontantstøtteordningen for bedrifter.
  • Vi ønsker også at det skal tas hensyn til vår bransjes prosjektbaserte økonomi når det gjelder kontantstøtteordningen.

 

Skulle noen ha tanker og idéer til hva vi bør gjøre, hvem vi bør kontakte, tar vi det imot med glede. Ring eller send epost til Janette Haukland på: jh@sponsevent eller mob: 93060390