Gode nyheter

Kulturminister Abid Raja lanserte fredag 900 millioner til videreføring av kompensasjonsordningen for kultur og en ny stimuleringsordning med varighet frem til jul.

 

Kilde: Virke

Dette er gledelig og sårt tiltrengt nytt. Likevel skulle vi sett at regjeringen viste mer langsiktighet, skriver Virke. 

Konsekvensene av smittevernstiltakene og krisetiltakene for kulturnæringen må henge sammen, derfor bør støtten for hele verdikjeden i kulturnæringen gjelde så lenge vi har smittevernrestriksjoner som går hardt utover lønnsomheten. 

Virke er invitert til å bidra til utforming av stimuleringsordningen og kommer til å arbeide aktivt for en god ordning som stimulerer til aktivitet, bærekraftig omstilling og utvikling – som ruster næringen for fremtiden.

Virke er også bekymret for kompetanseflukt og ønsker en ordning med aktiv permittering. Mange ansatte rundt i hele landet er i disse dager permittert. Vi ønsker at disse istedenfor å gå ledige skal kunne bidra til å skape nytt i virksomhetene. Vi jobber videre, skriver Virke. 

 

Se link på regjeringen.no her 

 

22. august 2020