Hva lurer dere på om krisepakkene fra regjeringen?

Vi har hentet inn eksperthjelp til å svare på deres spørsmål angående COVID-19 kompensasjonspakker.

Q&A

Vi ønsker å vite hva dere lurer på eller trenger å få utdypet når det gjelder kompensasjonsordningene som regjeringen kommer med.

Foreningen samarbeider med Advokatfirmaet Kleven & Kristensen som vil svare på det juridiske og har satt seg inn i kompensasjonsordningene som vil gjelde våre bransjer.

Send spørsmål til jh@sponsevent.no

Spørsmål og svar vil bli publisert som en Q&A her på  våre sider.