Ikke nok til å stoppe massekonkurser i eventbransjen

Regjeringens nye krisepakke er et lite skritt i riktig retning, men ikke i nærheten av nok til å unngå konkurser og kompetanseflukt fra eventbransjen. Uten bedre krisehjelp vil konsekvensene bli katastrofale.

- Det er fint at regjeringen kommer med delvis støtte til å dekke faste utgifter ut året. Det viser at de tilsynelatende forstår hvor viktig eventbransjen er og hvor stor verdiskapning den står for hele Norge. Men det som er presentert i dag har store mangler og er totalt blottet for langsiktighet, sier Janette Haukland, daglig leder i Sponsor- og eventforeningen.

 

- Kompensasjonsordningen for næringslivet må bli betydelig forbedret og lønnsstøtteordningen må på et vesentlig høyere nivå om dette overhode skal være til hjelp, og vi trenger langsiktighet. Vi må samlet sett ha en krisepakke som reelt sett kompenserer det store inntektstapet pandemien og myndighetens restriksjoner påfører eventbransjen frem til en vaksine er på plass, sier Haukland.

 

Det er bra at regjeringen varsler en ny støtteordning for store publikumsåpne arrangementer, herunder messer. Men det er veldig uklart hvordan dette og resten av regjeringens forslag vil slå ut for bredden av eventbransjen som lever av store lukkede arrangementer for næringslivet.

 

Sponsor- og eventforeningen er særlig bekymret for at regjeringen ennå ikke har forstått alvoret i situasjonen og hvilke behov bransjens faktisk har. For eventbransjen er driftsforbud den nye virkeligheten. De fleste har vært helt uten inntekter siden mars og bestillingene har stoppet opp langt frem i tid.

 

- Regjeringens forslag slik det er nå vil ikke stoppe bølgen av konkurser. Når ordrebøkene er tomme og ikke fylles opp før vi har en vaksine på plass, er det bare starten på noe som vil eskalere voldsomt utover, sier Haukland

 

Sponsor- og eventforeningen har kommet med konkrete forslag som vil redde arbeidsplasser, skape aktivitet og rigge bransjen for å komme raskt og sterkt tilbake.

- Signalene har vært så sterke og entydige at regjeringen burde ha kommet med en vesentlig bedre pakke. Dette er alt for dårlig, uklart og uforutsigbart. Vi har allerede fått flere konkurser. Vi skal nå gå nøye gjennom regjeringens forslag og vurdere hva bransjen vår trenger for å unngå massekonkurs og kompetanseflukt. Det som er helt sikkert er at vi trenger en kraftig forbedret pakke, sier Haukland.

 

Eventbransjen er spesielt opptatt av krisetiltakene må sikre langsiktig kompensasjon.

 

- Det er skuffende å høre regjeringen på den ene siden snakke om at vi må leve med restriksjoner langt inn i 2021, og samtidig komme en pakke som ikke tar innover seg den virkeligheten. Dette skulle være en pakke for å sikre arbeidsplasser og aktivitet. Men det er ikke en redningspakke, for uten bedre langsiktig støtte en dette pakke for avvikling som i beste fall bare skyver konkursene ut i tid, sier Haukland.

 

Eventbransjen består av nesten 800 selskaper, og sysselsetter mer enn 30 000 mennesker årlig. Det skaper igjen store ringvirkninger og bidrar til betydelig aktivitet for bedrifter innen andre bransjer, lokalt næringsliv, kultur, reiseliv og idrett.

 

- Uten en vesentlig bedre og langsiktig kompensasjon vil regjeringen få massekonkurser i fanget og de har allerede begynt å melde seg. Tapene vil være katastrofale. Vi snakker om tusenvis av arbeidsplasser i hele landet og dette vil ramme en hel næringskjede dramatisk. Nå håper vi at regjeringen og stortingsflertallet ser at dette er alvorlig og vil lytte til våre vurderinger, slik at vi får tiltak som kan redde viktige arbeidsplasser i hele eventbransjen, sier Haukland.

 

For mer informasjon: Janette Haukland, daglig leder Sponsor- og eventforeningen, 930 60 390 / jh@sponsevent.no