Impossible games

2020-versjonen av Bislett Games, populært kalt "Impossible games", skal gjennomføres til tross for strenge koronarestriksjoner. Stevnedirektør, Steinar Hoen, har likevel svært positive opplevelser med dialogen som har gått med myndighetene.

- Den har vært helt fantastisk, vi har møtt positivitet hele veien. Min erfaring gjennom alt dette er at smittevernreglene ikke er laget for å gjøre det vanskelig for folk. Min opplevelse når jeg snakket med de er ene og alene at dersom vi dokumenterer smittevernet vårt så er de positive. 

Han forklarer at det, etter å ha fulgt situasjonene i Italia, etter hvert gikk opp for han at samfunnet også ville stenges ned i Norge.

- Og det ble veldig tydelig at idretten i et sånt øyeblikk ikke er samfunnskritisk eller vesentlig. Jeg var derfor veldig forberedt på at når samfunnet først ville bli stengt ned, så var det vi som kom til å måtte stenge ned først og åpne igjen sist.

Han forklarer at de kom inn i 2020 på tidenes medgangsbølge, hvor de nesten hadde solgt ut hele stadion, gjort flere nyansettelser og hadde en kostnadsbase basert på at de skulle gjennomføre kanskje tidenes arrangement. Så kommer 12. mars. 

- Og du klarer ikke snu deg rundt fort nok når du ser at ting ikke går i hop. Jeg var veldig klar over at ingen hjelpepakker i verden kunne designes for å hjelpe et arrangement som oss. 

Det første som måtte gjøres var å redusere kostnadene. Alle ansatte ble permittert 50 prosent.

- Selv gikk jeg ned 20 prosent i lønn, men jobbet 200 prosent med det for øye å prøve å finne en løsning som kunne redde oss. Det første vi tok tak i var kommunikasjon med våre samarbeidspartnerne, vi klarte å sikre 25 prosent av de nasjonale sponsorinntektene.

Likevel ser han på utgiftssiden at dette ikke vil holde. Han forklarer at det tok noen uker før han så løsningen.

Onsdag første april avholdes nok en pressekonferanse om Corona-situasjonen, hvor det legges til rette for at flere kan trene sammen, men ikke flere enn fem. To meters grensen må fremdeles følges. 

Allerede på Fredag var fotballklubben til sønnen i gang med koronatrening. Steinar blir med på trening da det er behov for foreldre som kan sørge for at avstand overholdes.

- Også så jeg at det fungerte, det gikk fint og det var lov.  Vi hadde jo et reglement rundt det. 

Samme kveld begynte ballen å rulle. 

- Søren heller, tenkte jeg. Friidretten er ikke noen kontaktidrett. Kunne vi rett og slett laget grupper av fem og hold retningslinjene? Tre utøvere, to dommere. Grupper av fem. 

Videre gjorde de vurderinger av de ulike grenene som skulle gjennomføres og så på muligheter for å tilrettelegge slik at de kunne gjennomføres i tråd med smittevernregelene. Etterhvert kom også  ideen om å kontakte NRK, og forsøke å få til en time på skjermen. 

- Hvis vi klarer å få én time på TV så kan jeg også gå tilbake til mine nasjonale og nordiske sponsorer, tenkte jeg, det viktigste i våre sponsor avtaler er tross alt logo eksponeringen på TV.

Han går til sponsorene og forklarer at de ønsker å gjennomføre, og spør hva de kunne tenke seg å bidra med. Målet er i utgangpunktet å få de med på å betale 50 prosent av avtalen, fremfor de 25 prosentene de allerede var enige om. Tanken var at dersom de fikk til én time på TV, så ville det bli høye seertall. Responsen var over all forventning.  

- De første jeg kontaktet var Storebrand. Jeg håpet på å kunne få mer en de avtalte 25%  prosent.  De tok opp ideen med IMPOSSIBLE GAMES med konsernledelsen, og sa deretter at dersom vi fikk dette til så ville de betale 100 prosent av avtalen. Jeg fikk en enorm energi den dagen.

Noen sponsorer har valgt å bidra med 100 prosent, noen 75 prosent, noen 50 prosent og noen 1/3 del alt etter hvordan de ulike selskapene er påvirket av den uvirkelige situasjonen Covid 19 har skapt.

- Men alle får likevel tilbake det de har krav på. Det er ikke sånn at hvis du bare betalte 75 prosent så får du bare 75 prosent av contentet. Du får 100 prosent. Og det tror jeg at vi kommer til å få igjen for i fremtiden når situasjonen er normalisert, og at de husker det. 

Han forklarer at det å møte den støtten i sponsorene er en av de største forutsetningene for at arrangementet ble mulig. 

- Jeg er utrolig takknemlig, for de partnerne vi har. Vi har hatt et veldig nært samarbeid med mange av dem, og er faktisk kommer ennå nærmere hverandre gjennom denne krisen, forklarer han. 

- Den nærheten og tilknytningen vi allerede hadde til alle de eksisterende partnerne gjennom vårt arbeid de siste 3 årene innen bærekraft tror jeg også hjalp oss, de hadde sett vi hadde klart store omstillinger før og trodde på oss, sier han videre. 

De klarte i tillegg å signere drømmepartneren innen fornybar energi, Fortum, midt under koronakrisen. I tillegg har de klart å bygge mer lojalitet til sponsorene.

- Ta Extra for eksempel, alle andre arrangementer har jo nesten blitt avlyst. Så vi har jo da fått mer fokus og mer attention fra de selvfølgelig, fordi de nesten bare har oss igjen. Og når vi har designet dette som en dugnad og gjør det så ordentlig smittevernmessig så er det jo ikke noen tvil om at de ønsker å assosiere seg med oss. 

Avslutningsvis ser han frem til TV-sendingen, og håper å kunne sjokker på nytt. 

- Vi skal ikke ha en tom stadion. Det blir ikke folk, men det blir noe annet. Og det kan jo bli standarden for hvordan idrettsarrangementer under covid-19 skal se ut. Der har vi fordelen av å være så tidlig ute. Og det er en litt kul posisjon å være i. 

Så vidt jeg vet er Bislett en av få arrangører, hvis ikke den eneste i verden, som har stått last og brast på sin dato og ikke utsatt, men heller valgt og omstille arrangementet etter Covid 19 forandret verden i dagene før og etter 12 mars. Det er vi litt stolte av å ha fått til.

Her ser du tidsskjemaet for IMPOSSIBLE GAMES:

Tekst: Julie Skrøder

2. juni 2020