Innlegg: Messebransjen etter Covid-19

Daglig leder i Messetjeneste AS, Per Arne Pedersen, deler sine erfaringer om tiden etter Covid-19 restriksjoner, og tanker om hva bransjen sårt trenger for å overleve.

"I Norge arrangeres flere tunge internasjonale messer, men lokale fagmesser er også en svært viktig arena for næringslivet. Det er et viktig marked for norsk messemiljø i det lange løp"

For Messetjeneste AS er situasjonen katastrofal. Vi har 18 ansatte og et budsjett for 2020 på kr. 50 millioner. Vi hadde tidenes beste første kvartal og betydelig oppdrag igjennom året, som ville sikret oss å nå vårt årsbudsjett. Over natten ble dette snudd på hodet.

Vi permitterte alle ansatte fra og med 20. mars. I vårt tilfelle er 95 % av omsetningen borte. Dette antar vi også gjelder andre messebyggere. På grunn av covid-19 reglene for samling av maksimalt 200 personer, vil vår bransje være en av de siste som er tilbake i en normal situasjon.

Det er helt avgjørende for bransjen å få gode kompensasjonsordninger etter august, for bortfall av omsetning.

Mølladammen Snekkeri med 12 ansatte, et selskap som eies av Messetjeneste AS, hadde 70 prosent av sine oppdrag og omsetning igjennom messe- og eventoppdrag.

Vi opplever at vår bransje, Messebransjen, har fått veldig liten oppmerksomhet siden nedstenging av muligheten for å arrangere messer ble innført. Gjennom året arrangeres det større og mindre messer som sysselsetter og involverer flere tusen mennesker.

Daglig leder i Messetjeneste AS, Per Arne Pedersen.

Messe er en viktig møteplass hvor handel, inspirasjon, ideèr, lanseringer og nettverksbygging foregår. I tillegg kommer alt som skjer rundt messen og arrangementet, og hva det igjen medfører av omsetning for området og byen rundt messen. Dette får store konsekvenser for alle leverandørene til messe- og eventindustrien. Messer og arrangementer omsetter for betydelig beløp utenom det man fysisk ser.

Tidligere hadde messebransjen mange aktører i Norge, men som mange andre, har bransjer blitt preget av færre aktører som er blitt større.

I Norge arrangeres flere tunge internasjonale messer, men lokale fagmesser er også en svært viktig arena for næringslivet. Det er et viktig marked for norsk messemiljø i det lange løp. De mindre og hyppigere lokale og regionale fagmessene er viktige for selskaper og bransjer som har sine egne arrangementer der de tar inn leverandører og handelspartnere.

Her skapes markeder for utstillere der ansatte i butikkjeder eller bransjen kan få opplæring, gjøre seg kjent i markedet  og bestille fra leverandørene. Faglig påfyll i form av kurs og konferanser er vanlig. I tillegg  benyttes ofte anledningen til å ha litt underholdning og sosiale sammenkomster for å knytte kontakt og utvikle nettverk. Disse arrangementene kombinerer messer og event. Våre oppdrag kommer både direkte fra kunder og fra eventbyråer.

For at norsk eksportindustri skal få sine varer ut i verden, er aktører som Innovasjon Norge og NME Norske Maritime Eksportører viktige bidragsytere i messe sammenheng. De utlyser anbud for paviljonger som skal bygges for norske utstillere og norsk eksport over hele verden. De ønsker så langt det er konkurransedyktig å bruke norske selskaper. Det gjør jobben langt enklere når all planlegging gjøres i god tid før messen fysisk bygges. Det er enorme mengder detaljer som skal på plass når alt fra 10 – 60 utstillere skal stå sammen på en Paviljong.

Messebransjen har stor omsetning. ONS alene er ett arrangement som omsetter for over 1 milliard kroner. Norge trenger messebransjen, det er skiltmakere, trykkerier, standbyggere, utleiefirmaer av lyd og lys, møbler og tepper. Det er en kompleks bransje, messer og event krever folk med erfaring, går de selskapene som er ledende nå konkurs, vil det ta lang tid å gjenreise denne kompetansen.

 

31. aug 2020