Iren Kjus i styret

Hun har vært medlem i foreningen i mange år, og sier selv at hun har hatt stor utbytte av det i jobben sin som markedssjef arrangement og sponsoransvarlig i Norsk Toppfotball. Møt vårt nye styremedlem.

Nå gleder Iren Kjus seg til å sette spennende mål for Sponsor- og Eventforeningen og bidra til videreutvikling av bransjen.

Hvorfor stilte du da valgkomiteen kontaktet deg?

Jeg synes det er en spennende utfordring og mulighet som jeg ser frem til å ta fatt på sammen med resten av styret! Sponsing og event er fagområder i en rivende utvikling og noe jeg virkelig brenner for, og har jobbet med i mange år.

Hva synes du er de største utfordringene som spons- og event bransjen står overfor? Og for foreningen?

En av de største utfordringene  for bransjen er å kunne komme opp med tilfredsstillende metoder som måler effekten av sponsing og event. Det må jobbes med å styrke og bygge kompetanse i bedriftene, ute i reklamebyråene og ikke minst hos medie- og PR byråene. Det er spesielt viktig at kompetansen blant markedsledere og sponsoransvarlige ute i bedriftene styrkes og at de blir flinkere til å stille krav til ROI og dokumentasjon til sine sponsorobjekter – enten det er innenfor kultur, media, idrett eller sosiosponsing. 

For å få størst mulig effekt av dette må bedriftene bli flinkere til å integrere spons og event i sin overordnede markedsstrategi og dermed stille større krav til egen kompetanse og at både deres reklame-, medie- og  eventuelt PR-byrå innehar kompetanse om dette.

Hva synes du det er viktig å få frem i foreningens arbeide?

Umiddelbart tre ting!

1: All kompetansen foreningen har opparbeidet seg gjennom mange år.

2: Møteplasser og fagforum som er etablert og ikke minst nesten 200 medlemmer som besitter en unik kompetanse.

3: At man er en arena for relasjonsbygging med åpenhet og deling av kompetanse og suksessrike caser - som medlem kan man også gjøre business på kryss og tvers av medlemsmassen. 

Foreningen må fortsette med fokuset på å arrangere møteplasser for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Samtidig må vi til enhver tid følge og søke kunnskap om trender i bransjen og dele kunnskap som gjør at medlemmene lykkes i sitt arbeid.

Det er viktig å øke medlemsmassen nasjonalt med spesielt vekt på sponsorer, reklamebyråer, mediebyråer og eventselskaper. Med den enorme veksten bransjen har hatt de senere år, blir foreningens arbeid for å styrke kompetansen innenfor sponsing og event marketing som fagområder viktigere og viktigere. Det er også viktig å samarbeide med skolene og bidra til at det tilrettelegges for optimale og spennende studier i fagområdene.

I tillegg har foreningen en viktig rolle som talerør for å skape oppmerksomhet og interesse for bransjen og fagområdene.

Noe du synes er bra som allerede er gjort i foreningen? Noe det kan gjøres mer eller mindre av?

Jeg synes foreningen og ledelsen gjør en kjempejobb allerede. Nyhetsbrev, møteplasser, fagforum og ikke minst Sponsor- og Eventprisen er veldig bra! Sammen med de ulike sponsorobjektene kan det settes større fokus på profesjonalisering, produktutvikling og nytenkning -  og det å utvikle verktøy som sikrer at bedriftene får mest mulig igjen for sine investeringer.

Foreningen kan også jobbe med å spre all sin kompetanse utenfor Oslo og Østlandsregionen. Frokostmøter og fagforum kan for eksempel i større grad kan arrangeres på ulike steder fra gang til gang, hva med å arrangere dem ute hos noen av medlemmene, for eksempel? Jeg synes også det er viktig at foreningen setter et større fokus på CSR og sosiosponsing. Aktivering av sponsorater er et tema som til stadighet bør tas opp på våre arrangementer.

Jeg vil også oppfordre til et tettere samarbeid med søsterforeningene i Norden og Europa – vi må hente inspirasjon over landegrensene for å opprettholde veksten og interessen for bransjen.

Hvor er du fra og hva har du jobbet med tidligere?

Siden jeg var 20 år har jeg stort sett bodd i Oslo/Bærum. Jeg har hatt en lang og spennende reise med utdannelse innenfor reiseliv, markedsføring og markedskommunikasjon. Jeg har bred jobberfaring fra flere bransjer: Reiseliv-, media-, treningssenter- og nå sportsbransjen. Jeg har vært heldig og få jobbe med noen av de sterkeste merkevarene i Norge, Vingreiser, VG, TV 2, Aller Media, SATS Elixia og Norsk Toppfotball med 32 klubber i Eliteserien og OBOS-ligaen.

Hva ville venner/kolleger sagt er «typisk deg»?

«Du jobber altfor mye, er ambisiøs og målbevisst og en sterk relasjonsbygger som stiller høye krav til deg selv og dine omgivelser.»

Hva gjør du i fritiden?

Jeg tilbringer mye av min fritid med familie og venner på fjellet og ved sjøen, Hafjell og Strømstad primært.  Jeg er glad i alpint, langrenn, fjellturer og båtlivet og sier stadig at jeg skal bli god i golf.

Du vinner en million i Lotto, hva bruker du pengene på?

Reise og opplevelser med mine nærmeste + bidrag til kreftforeningen og Røde Kors

Hvilken app bruker du mest? 

Facebook, Spotify og google maps

Sier markedssjefen, som med sine 13 år i toppfotballen, er lidenskapelig interessert i fotball.

 

Tekst: Julie Skrøder

15. mai 2019