Kompensasjonsordning er bekreftet!

Kompensasjonsordningen er et svært viktig gjennomslag og vil være avgjørende for at bedrifter skal komme seg ut av krisen med virksomhet og arbeidsplasser i behold.

Regjeringen annonserte sammen med Virke, NHO, Finans Norge og LO i dag 27. mars, at det opprettes en kompensasjonsordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det er flere tusen handels- og tjenestevirksomheter som har behov for å dekke løpende utgifter som husleie og forsikringer, og som vil bruke denne ordningen.

Det er planlagt at ordningen vil koste staten mellom 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange selskaper som vil benytte seg av den.

Det arbeides med en løsning der selskapene skal kunne søke støtte gjennom en sentral digital portal. Løsningen skal bidra til at ordningen kan gjennomføres raskt, slik at pengene blir utbetalt så snart som mulig.

Regjeringen vil komme tilbake med detaljene i løpet av en uke. Målet er at løsningen skal være i drift så snart som mulig.

Regjeringen sier ordningen skal baseres på syv prinsipper:

1. Ordningen skal være effektiv og fungere raskt
Pengene vil bli utbetalt som kontanttilskudd gjennom bankene og tilgjengelige registerdata.

2. Ordningen skal målrettes
Støtten skal gå til selskaper med betydelig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, for eksempel husleie og forsikring.

3. Ordningen skal være midlertidig
Kompensasjonen vil i utgangspunktet gjelde i to måneder, men kan forlenges.

4. Ordningen skal favne bredt
De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet påvirker stort sett hele det norske næringslivet. Ved å etablere én omfattende ordning som favner bredt, reduseres sannsynligheten for mindre spesialordninger rettet mot enkeltnæringer eller saker.

5. Ordningen skal være enkel
Det må være så enkelt som mulig å bruke og administrere ordningen.

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøttereglene
Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøttereglene.

7. Ordningen må være kompatibel og kontrollert
Selskapene må søke støtte selv, og blir holdt ansvarlig for at informasjonen de oppgir er riktig. Kontroll av at midler brukes i henhold til reglene, skal være mulig.