Kongsberg Jazzfestival er med

- Vi har meldt oss inn i foreningen for å utvide nettverket, øke kompetansen og tiltrekke sponsorer, sier festivalsjef Kai Gustavsen.

Festivalen er landets største jazzfestival og har som mål å by på Norges beste jazzopplevelser. De siste årene har festivalen hatt en økning fra rundt 9.000 billetter i 2012 til nesten 40.000 billetter i 2018.

Jazzboksen. Foto: Thomas Hegna

- Det er krevende å samarbeide med næringslivet. Sponsormidler er på ingen måte gratispenger. For noen er det virkelig ikke verdt å bruke ressurser på å finne og pleie sponsorer. For andre er sponsorene viktige, ikke bare som ekstern finansieringskilde, men også som kanal ut til nye publikumsgrupper, stimulerende utfordringer og kilde til ny kunnskap, forklarer Gustavsen.

Han sier videre at kulturliv som ønsker sponsing må være relevant for bedriften og deres utfordringer, og at man rett og slett må være interessert i næringslivet, og ikke bare pengene derfra. Du kan lese hans innspill & tanker om kultur og sponsing fra forsommeren i år HER

- I hvilken grad man ønsker og evner dette burde stå sentralt i diskusjonen. Hvis ikke risikerer man at næringslivet går helt andre veier for å oppnå sine mål. Vi trenger således å styrke vår kompetanse innenfor faget og derfor melder vis oss inn i Sponsor- og eventforeningen, sier festivalsjefen.


Bli bedre kjent med vårt nyeste medlem

 

 

Toppbilde: Mats Even Omberg 

Tekst: Julie Skrøder

30. okt 2018