Nyansatt hos Nasjonalmuseet

Første mars begynte Anne-Birte Rasmussen Snilsberg i den nye stabsfunksjonen som sponsor- og partnerskapsansvarlig.

Som Nasjonalmuseets Sponsor- og partnerskapsansvarlig får Snilsberg et overordnet ansvar for å løfte museets arbeid med private donasjoner og sponsing, pluss strategiske samarbeid internasjonalt. 

Stillingen inngår som en del av direktørens stab og vil jobbe tett på ledergruppen og hele organisasjonen for øvrig. 

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne oppgaven. Potensialet for samarbeid av ulik karakter, er enormt. I tillegg til en unik samling av norsk kulturarv, er museet fullt av dyktige og entusiastiske fagfolk, som på hvert sitt vis vil bidra til å skape spennende muligheter. Bygningen i seg selv blir fantastisk, og åpner for flerfoldige innfallsvinkler til kunstfeltet, sier Snilsberg.

Fra UIO, Universitetet i Leipzig og Sotheby’s Institute i London har hun en Master of Arts, med fokus på de kommersielle sidene ved kunstformidling.

Tidligere har hun vært Skandinavia-representant for Edward Tyler Nahem Fine Art LLC og jobbet som kunstekspert på Blomqvist. Og siden 2014 har hun vært leder av Galleri Würth, ett av 14 internasjonale visningssteder for kunstsamlingen til det private konsernet Würth.

 

Tekst: Julie Skrøder

Toppbildet: Illustrasjon: MIR kommunikasjon / Kleihues + Schuwerk / Statsbygg

23. april 2019