Nye innspill til norsk OL-søknad

KITE har i samarbeid med BDO jobbet med et prosjekt knyttet til en eventuell ny norsk OL-søknad, og en undersøkelse viser at flertallet er positive til nye vinterleker.

En nylig gjennomført undersøkelse viser at snaut halvparten av befolkningen er positive til en ny, norsk OL-søknad, det skriver KITE på sin egen nettside, kitekom.no. Undersøkelsen viser at positiviteten er størst blant de «yngste».

KITE skriver at støtte i befolkningen er en vesentlig forutsetning for en eventuell søknad. Mot de 47% som stilte seg positive var 30 % av deltagerne i undersøkelsen negative til nytt norsk OL, mens 23% var nøytrale eller tok ikke stilling til spørsmålet, i følge KITE. 

Flertallet for nytt norsk OL er størst blant den yngste aldersgruppen i undersøkelsen, 16 til 34 år. De fleste ønsker seg dog et nedskalert, rimeligere OL enn de to foregående. Bjarne Berger, partner i KITE kommunikasjon, mener det er verdt å bite seg merke i positiviteten blant den yngre gruppen i undersøkelsen.

– Dette kan tyde på at unge voksne i større grad ser de mulighetene som ligger i en nedskalert «norsk» OL løsning. Etter vår oppfatning ligger det en forpliktelse i dette. Debatten om en nytt norsk OL initiativ må i større grad enn tidligere baseres på helhetlig innsikt og kunnskap i stedet for spekulasjoner og regionkamp, uttaler Bjarne Berger, partner i KITE kommunikasjon.

Den største andelen av deltagere som stiller seg negative finnes i aldersgruppen over 65 år, her sier et svak flertall nei ny norsk OL-søknad.

På spørsmål om lekene bør spres utover hele landet, eller arrangeres bare i en region mener 52 % at de bør foregå i en region, mens 27 % mener det er en god ide å ta hele landet i bruk, skriver KITE.

 

Tekst: Julie Skrøder

10. sept. 2018