Nyopprettet stilling i NIF

Økt behov for tettere samarbeid mellom avdelingene førte til helt ny lederstilling i Norges Idrettsforbund. Rune Midthaug er nå leder for marked, kommunikasjon og arrangement.

- Marked og kommunikasjon glir i mange tilfeller over i hverandre, noe som krever at begge avdelinger involveres i sterkere grad under forhandlinger og oppfølging av partneravtaler, sier Rune Midthaug.

Rune Midthaug

Videre forklarer han at NIF også har ansvar, helt eller delvis, for flere store arrangementer som naturlig ligger tett på markedsavdelingen. Eksempelvis NM-veka, Idrettstinget, Idrettsgallaen og OL/PL.

- Vi anser det derfor som fornuftig å samle disse avdelingene under en felles leder. 

Midthaug har ansvaret for å sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av de disponible ressursene på de ulike avdelingene.

- Min oppgave er å rapportere til generalsekretær, være stedfortreder for generalsekretær og medlem av ledergruppen. Dagens ledere for avdelingene marked, kommunikasjon og arrangement vil beholde sine ansvarsområder.

 

Tekst: Julie Skrøder

6. nov 2018