Nytt medlem: Stiftelsen VI

Stiftelsen VI er et prosjekt for samfunnsansvar som skal arbeide for at funksjonshemmede får like muligheter som funksjonsfriske til å prestere og leve fullverdige liv. Nå er de medlem i Sponsor -og Eventforeningen.

- Vi melder oss inn i foreningen for å utvide vårt nettverk, kompetanse, tiltrekke oss engasjerte bedrifter og miljøer som ønsker å skape endring og ta et aktivt samfunnsansvar som bidrar til mindre forskjeller mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske sier, Erik P. Ulvness, VI bedrift Ansvarlig.

- Vi mener alle mennesker er en ressurs for samfunnet, med eller uten funksjonshemming. Stiftelsen VI vil starte en bevegelse for nettopp dette! Det skal ikke lenger være oss og dem – det skal være vi!

Stiftelsen Vi ble etablert i september 2018, med Kjell Inge Røkke og Aker selskaper som initiativtagere. Daglig leder av stiftelsen er Knut Nystad.

Daglig leder av stiftelsen, Knut Nystad. (Foto: Stiftelsen VI)

- I løpet av få måneder har vi samlet Norges ledende idrett- og paraidrettstjerner som ambassadører, og det er påbegynt omfattende prosjekter i samarbeid med Olympiatoppen. Første fase satser på eliteidretten og vil skape helter og rollemodeller innen paraidrett. VI vil oppnå dette gjennom å bidra med 100 millioner over de neste fire årene til Olympiatoppens prosjekter for paraidrett.  Neste fase satser på  bredden og tredje fase omfatter alle, forklarer Ulvness.

- For å utrette mer trenger vi flere engasjerte bedrifter og ansatte i næringslivet og det offentlige. Vi ønsker bred deltagelse fra mange bransjer til nye prosjekt og tiltak, avslutter han.

Les mer om vårt nyeste medlem her

 

 

Tekst: Julie Skrøder

6. mai 2019