Omstillingsordning kun for Eventbransjen og underleverandører

Utsatt!

 

Viser til utlysning som omhandler omstillingsordning for eventbransjen.

 

Vi venter fortsatt på en godkjenning fra ESA, denne er vente å komme tidlig i neste uke. Forsinkelsen gjør at vi  ser oss nødt til å endre søknadsfristen til onsdag 7. april (kl 23:59). Dette for å gi alle potensielle søkere tid til å lage en god søknad. Beslutningen er tatt i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, Sponsor- og eventforeningen og Virke Kultur.

 

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig på Omstillingsordning for eventbransjen (innovasjonnorge.no) straks ESA-godkjenningen er klar.

 

Vi beklager forsinkelsen.

Omstillingsordning for eventbransjen er nå åpen for søknader! Foreningen har jobbet med embedtsverket i NFD for å få inn noen endringer i denne ordningen. Vi har fått gjennom noen ting som vil gjøre den bedre for våre bransjer.
- Ordningen er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et gjennomsnittlig omsetningsfall på minimum 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.
- Kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for prosjektgjennomføring; Denne kostnadsposten kan utgjøre maksimalt 50 prosent av godkjente kostnader.
Vi tar alle små seire med oss!
Søknadsfrist
Søknadsfristen er mandag 22. mars 2021.
Annen informasjon
Søknadsportalen vil være tilgjengelig fra 3. mars
Det vil settes opp et webinar som omhandler ordningen i uke 9.
Les mer om ordningen her:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/omstillingsordning-for-eventbransjen/