Pressemelding sendt 07102020

Pressemelding som en kommentar til statsbudsjett

Statsbudsjettet: Et varsel om avvikling for arrangement, messe- og eventbransjen

 

Statsbudsjettet tar ikke på alvor den langsiktige krisen i arrangement, messe- og eventbransjen. Selv om samfunnet gradvis har åpnet igjen er det bransjer som er ilagt arbeidsforbud eller strenge restriksjoner langt inn i 2021. Uten bedre og langsiktig hjelp vil konsekvensene for eventbransjen og verdiskapingen den står for bli dramatiske.

 

- Vi har foreslått en rekke tiltak som kan stoppe konkursraset vi frykter og redder arbeidsplasser, slik at bransjen kan kommer raskt tilbake etter pandemien. Nå håper vi stortingsflertallet kommer bransjen til unnsetning før det er for sent, sier Janette Haukland, daglig leder i Sponsor- og eventforeningen.

 

Regjeringen foreslår 680 mill. kroner til ekstraordinære tiltak rettet mot reiselivsnæringen i 2021, men eventbransjen er ikke nevnt med et ord. Regjeringen kommer heller ikke med noen signaler om å en forlenget kompensasjonsordning for reiselivet og eventbransjen i 2021, som nylig ble lagt frem for Stortinget.

 

- Vi svært skuffet over Statsbudsjettet, men venter nå spent på at regjeringen skal komme tilbake med innretning og omfang av kompensasjonsordningen for reiselivet og eventbransjen, sier Haukland.

 

Sponsor- og eventforeningen har opplevd opposisjonen som svært positiv og har klare forventninger og stor tro på kravene deres blir lyttet til.

 

- Bransjens forslag handler i hovedsak om tre ting. Kompensasjonsordningen for må forbedres betydelig, dekke langt flere kostnader og forlenges i varighet. Lønnsstøtteordningen må enten på et vesentlig høyere nivå eller så må lønnskostnader inn i kompensasjonsordningen dersom det være til hjelp og bidra til hjelpe bransjen gjennom krisen, sier Haukland.

 

Sponsor- og eventbransjen peker på at messe- og konferansearrangører og eventbransjen har en langsiktig planleggingshorisont hvor oppdrag kommer lang tid i forveien av arrangementene og store kostnader ofte påløper lenge før inntektene kommer.

 

- Uten at vi får dekket uunngåelige lønnskostnader har vi ikke noen som helst muligheter til å få i gang aktivitet og planlegge arrangementer. Det må være en langsiktighet som sikrer at bransjen kan motta støtte i minimum tre måneder etter at restriksjonene fjernes, noe som er helt naturlig når bestillinger til oss gjerne kommer 18 måneder før selve arrangementet skal finne sted, sier Haukland.

 

I tillegg krever eventbransjen at støtteordningen for publikumsåpne arrangementer endres slik at det kan søkes om støtte uavhengig av om arrangementet var planlagt å være åpent for publikum eller billett- eller påmeldingsbasert.

 

- En stor andel av eventbransjens inntekter kommer fra store og lukkede arrangementer for norsk næringsliv og organisasjoner. Med de restriksjonene som er lagt for lukkede arrangementer og begrensningene som er gitt på antall deltakere betyr det at vi i realiteten er blant de siste som fortsatt har arbeidsforbud, sier Haukland.

 

Eventbransjen består av nesten 800 selskaper og sysselsetter mer en 30 000 mennesker over hele Norge. Det skaper store ringvirkninger og bidrar til betydelig aktivitet for bedrifter innen andre bransjer, lokalt næringsliv, kultur, reiseliv og idrett.

 

-  Mange arbeidsplasser vil gå tapt uten bedre hjelp. Og i 2021 kan vondt bli til verre hvis ikke hjelpen blir langsiktig. Dette er arbeidsplasser Norge ikke har råd til å tape. Vi er i realiteten stengt som følge av krav fra det offentlige. Og når ordrebøkene er tomme og ikke fylles opp før vi har en vaksine på plass, må støtteordningene være langsiktige og gode nok til at vi har en levende eventbransjen også etter pandemien, sier Haukland.

 

For mer informasjon: Janette Haukland, daglig leder Sponsor- og eventforeningen, 930 60 390 / jh@sponsevent.no