Presseoppslag

Foreningen har nådd ut til presse over hele landet med saken om tap i eventbransjen.