Redningsselskapet og Thon Hotels

Thon Hotels blir hovedleverandør av hotell-tjenester, kurs og konferanse til Redningsselskapet, etter en nylig inngått 3-årig samarbeidsavtale mellom partene.

Avtalen er en kombinasjon av en kommersiell avtale og en sponsoravtale hvor Thon Hotels støtter Redningsselskapets arbeid, heter det i en pressemelding.

- Redningsselskapet er opptatt av å bygge merkevaren bredt og i nye markeder. Vi i Redningsselskapet er veldig fornøyd med 3-delingen i avtalen da den vil gi våre medlemmer fordeler, våre ansatte og frivillige en møteplass, samt være et viktig bidrag i vårt arbeid for en tryggere kyst, sier regionleder i Redningsselskapet, Erik Knudsen.

Knudsen forklarer videre at Thon Hotels er en anerkjent og solid nasjonal merkevare som harmonerer bra med Redningsselskapet.

- Vi er stolte av å ha de med ombord og ser frem til å samarbeidet, fortsetter han.

Per Griwell, kommersiell direktør i Thon Hotels, forklarer at de er opptatt av å ta samfunnsansvar og at de ser på Redningsselskapet som en meget viktig aktør å samarbeide med på dette feltet.

- Norge har en lang kystlinje og vi har mange hoteller langs hele kysten. Vi tror derfor at vi kan få til et fruktbart samarbeide både lokalt, regionalt og nasjonalt, forklarer han.

- Også på den kommersielle siden er samarbeidet interessant for oss, og vi imøteser med glede den videre utvikling av alle aspektene i avtalen med Redningsselskapet, avslutter han.

 

 

Toppbilde: Redningsselskapet

Tekst: Julie Skrøder

28. nov 2018