Ringvirkninger av festivaler

En fersk ringvirkningsanalyse av Momentiums musikkfestivaler viser positive ringvirkninger av festivaler.

Masterutredningen er utført av studentene Børge Wiig og Kristina Helland ved NTNU i Ålesund og tar for seg både de kortsiktige økonomiske ringvirkningene av festivaler og festivalers langsiktige betydning for livskvaliteten til lokalbefolkningen.

- Vi argumenterer jo hele tiden med at festivaler er veldig positivt for regionen. Derfor er det veldig fint at dette er slått ettertrykkelig fast gjennom denne analysen, og at man har tallgrunnlag som støtter thesen, sier Ante Giskeødegård i Momentium.

Momentiums festivalvirksomhet genererer inntekter, skaper arbeidsplasser og bidrar til økt omsetning for underleverandører og lokalt næringsliv, heter det i undersøkelsen.

En av festivalene analysen har sett nærmere på er Jugendfest, og utredningen viser at publikums forbruk utenfor festivalområdet gjennom festival-helgen i 2017 er beregnet til over 17,7 millioner kroner. Dette bruker altså publikummet på lokalt næringsliv, som hoteller, restauranter, taxi, frisører, klesbutikker og lignende i forbindelse med festivalen - i følge rapporten. 

- Det er veldig positivt at festivaler kan generere så mye ekstraomsetning til andre aktører i området. Det sier mye om betydningen store arrangementer har for en region, mener Giskeødegård.

Ante Giskeødegård i Momentium.

 

Toppbilde: Viktor Mauren Rekdal

Tekst: Julie Skrøder

5. nov 2018