Røde Kors og Gyldendal

Røde Kors inngår et 3-årig samarbeid med Gyldendal Norsk Forlag.

Tema for samarbeidet er utenforskap og økt kunnskap. Aktivitetene Digital Leksehjelp, Norsktrening og Nettverk etter soning omfattes av samarbeidet.  

Samarbeidet innebærer et økonomisk bidrag, men Røde Kors får også tilgang til digital litteratur, i tillegg til fysiske bøker.

Gyldendal ønsker i tillegg å stimulere til leseglede og introduksjon til litteratur gjennom podcaster, bokkafe og lydbokintroduksjon.

Gyldendal har i flere år bidratt med tilgang til digital litteratur til Røde Kors' leksehjelpstilbud. Nå formaliseres samarbeidet gjennom et 3-årig strategisk samarbeid.

 

Toppbilde: Røde Kors 

30. sept 2020