Sammen om vann

Kirkens Nødhjelp har sammen med Storebrand lansert rapporten «Maneuvering towards a water safe future».

- Vann er et tema som både Kirkens Nødhjelp og Storebrand er opptatt av og som vi nå går sammen om å løfte i rapporten «Maneuvering towards a water safe future». Tross våre ulike ståsted som humanitær aktør og finansinstitusjon står vi på felles grunn: Vann er vår viktigste kilde til fremtidig livsgrunnlag og verdiskapning, og den er truet. Vi slår oss derfor sammen for å understreke viktigheten av, og være pådriver for, konkret handling mot bærekraftsmålene, sier Gunn Inger Røkke Ruud i Kirkens Nødhjelp.


Gunn Inger Røkke Ruud

Rapporten gir kunnskap om verdens vannsituasjon, og gir veiledning til hvordan man som bedrift kan ta grep for å levere på bærekraftsmål nummer 6 – Rent vann og gode sanitærforhold.

- Investorbransjen har vist seg å bli en av de viktigste aktørene for å drive arbeidet med bærekraftsmålene fremover og Storebrand er i front når det gjelder å sette krav til selskapers bærekraftsnivå. Verden dreier seg sakte mot 2030 og vi trenger flere på laget for å endre årsakene bak verdens vannkrise, fortsetter Røkke Ruud.

Rapporten ble lansert på Arendalsuka og presentert på World Water Week i Stockholm.

Storebrand og Kirkens Nødhjelp jobber nå for å finne veien videre.

 

 

Tekst: Julie Skrøder

10. okt 2018.