Satser fluorfritt

En nylig inngått avtale gjør Swix til hovedleverandør av skismøring og staver til de norske landslagene. Samtidig skal de også kjempe for en fluorfri fremtid.

Det skriver skiforbundet på sine sider.

Som ledende langrennsnasjon er det vår plikt å ta samfunnsansvar sammen med partnere som er opptatt av bærekraft og fokus på fluorfrie produkter. Det er derfor viktig for oss å få tilbake Swix som hovedleverandør av smøring og staver til i det norske langrennslandslaget. Swix er en sterk, norsk merkevare som står for kvalitet og som allerede har vist at de ønsker å utvikle gode produkter i samarbeid med oss, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Avtalen strekker seg til over 2022-sesongen.

- Det er stort for oss å igjen kunne samarbeide med verdens beste skiløpere om å utvikle den beste skismøring og de beste stavene, sier merkevaredirektør Åge Skinstad i Swix.

Allerede er 60 prosent av dagens Swix-skismøring fluorfri, og selv på landslagsnivå blir denne benyttet i utstrakt grad, skriver skiforbundet.

Videre melder de at Swix og Norges Skiforbund vil avholde en rekke fluorfrie smørekurs i tiden som kommer.

- Vi må minne om at det gjenstår mye jobb før nasjonalsporten vår er helt fluorfri.  For å lykkes med dette er det helt nødvendig at smøringsindustrien er med på laget. Det er gledelig å se at Swix støtter fluorforbudet og går foran som et godt eksempel med utvikling av gode fluorfrie smøringsalternativer som dokumenteres i forhold til HMS og til overkommelige priser, sier Vegard Kvisle i «Tøffest uten Fluor».

 

Toppbilde: Skiforbundet 
Kilde: Skiforbundet
Tekst: Julie Skrøder
13. nov 2018