Satser mer på sponsing

Norges Fekteforbund har inngått avtale med Sponsor og Mediasalg AS, og går nå aktivt ut i markedet for å finne forbundssponsorer.

Det skriver de i en pressemelding.

De skriver videre at Fekteforbundet per i dag ikke har noen egne sponsorer, og at det meste av forbundets inntekter er offentlige tilskudd med strenge brukskriterier.

Selv om tilskuddene øker i takt med antall aktive medlemmer, er Fekteforbundet avhengig av flere og andre typer inntekter for å kunne stå friere i valg av tiltak.

Det er stor konkurranse om sponsorkronene. Sponsorsalg krever derfor en profesjonell tilnærming, møysommelig arbeid over tid, samt et bredt kontaktnett og kunnskap om relevante aktører i næringslivet, skriver de i pressemeldingen.

Hans Henrik Wold, daglig leder i Sponsor og Mediasalg AS, har mer enn 25 års erfaring som salgssjef, markedssjef, gründer og konsulent i flere store medieselskaper. Sponsor og Mediasalg AS har dessuten lenge drevet tilsvarende arbeid innenfor tennis, og har avtale med 12 tennisklubber på Østlandet.

- Jeg var blant de mange som fulgte fekting på tv under London-OL og vet at også fekting kan være en god tv-idrett. Selv om norsk fekting stadig blir mer synlig, er det tøft å konkurrere med de større idrettene. Allikevel har jeg tro på at det finnes sponsorer som ønsker å knytte sine merkevarer opp mot fektingens verdier og lange historie, sier Wold.

Generalsekretær i Norges Fekteforbund, Claes H. Bendiksen er sikker på at det finnes virksomheter som kan ha god nytte av å assosiere seg med fekting for å skille seg ut fra konkurrentene. Han mener at fekting kan tilføre noe nytt og særegent, og bidra med spennende bilder og film for merkevarebygging av både selskaper, produkter og tjenester. 

 

Tekst: Julie Skrøder

Foto: Fekteforbundet

2. sept 2019