Spår tap på over 1,2 milliarder på grunn av COVID-19.

Sponsor- og Eventforeningen melder om en bransje som blør, og etterspør tiltak fra staten. Deres medlemmer taper daglig millioner på grunn av avlyste arrangementer. Der danskene har satt av 12 millioner euro i kompensasjon for avlyste arrangementer, finnes det ingen tilsvarende ordninger i Norge.

"Vi står alle i et ras av permitteringer, avlysninger og utsettelser" sier, Kirkvaag, Kreativ leder i Gyro AS og styremedlem i Sponsor- og Eventforeningen

Permitteringer og kanselleringer

Sponsor- og Eventforeningens medlemmer består av sponsorer, sponsorobjekter og eventbyråer. Eventbyråene spesielt har allerede måttet permittere flesteparten av sine ansatte og kansellere eller flytte alle arrangementer. Mange risikerer å måtte legge ned om det ikke kommer krisepakker ganske raskt. Samme spås for sponsorobjekter som festivaler, organisasjoner og helårsarrangører.

 

Vi spurte 100 av våre medlemmer og har fått 35 svar. Blant disse 35 er det avlyst 614 arrangementer, det er 380 utsettelser og et estimert tap på rett under 200 millioner. Om man tenker at disse er representative for de resterende 65, så er det snakk om et tap på nærmere 600 millioner – bare blant våre medlemmer, forteller daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen, Janette Haukland.

 

Bråstans gir store ringvirkninger

At arrangement- og eventbransjen sliter har ringvirkninger. Dette påvirker bransjer som artister, catering, lyd, lys, teknikk, scene, foredragsholdere, lokalutleie med flere. Eventbyråene har ikke bare selv mange ansatte, men holder også liv i mange andre bransjer.

 

− Vår industri har i de siste tre tiår vært preget av en enorm evne til omstilling, endring grunnet ytre påvirkning – og optimisme. Fra den 9. til 14. mars i år gikk hele vår industri med flere tusen ansatte, et nettverk av samarbeidspartnere, leverandører, hoteller, catering og et udefinert antall frilansere fra en relativt forutsigbar hverdag til bråstans. Ringvirkningene i skrivende stund er meget omfattende og vi står alle i et ras av permitteringer, avlysninger og utsettelser, legger Kristian Kirkvaag til. Kirkvaag er kreativ leder i Gyro AS og styremedlem i Sponsor- og Eventforeningen.

Situasjonen er kritisk for Sponsor- og Eventforeningens mange medlemmer og deres ansatte. For å begrense skadene for arrangements- og eventbransjen er det viktig at myndighetene sikrer at disse bedriftene unngår konkurser og oppsigelser. Tiltak her vil ikke bare hjelpe denne bransjen, men også alle som server den, deriblant freelancere, mindre leverandører og artister. Dette må gjøres gjennom gode tiltak for bedrifter og ansatte og at bedrifter og andre utsetter sine arrangementer fremfor å avlyse dem. I tillegg må alle vi deltagere på kultur- og idrettsarrangement avstår fra å be om refusjon av billetter om de har mulighet til det.

I en situasjon hvor landets myndigheter forsøker å kartlegge situasjonen, innføre tiltak som skal beskytte oss og ber oss om å ta vare på våre nærmeste, er det akkurat det vi gjør i Sponsor- og eventforeningen også. Så håper jeg av hele mitt hjerte at vi sammen kan bevare en bransje som hver dag bidrar til verdifulle opplevelser for voksne og barn på jobb, skole og fritid, sier Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg AS og styreleder i Sponsor- og Eventforeningen

Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for sponsorer, sponsorobjekter og eventselskaper.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Janette Haukland i Sponsor- og Eventforeningen 930 60 390 jh@sponsevent.no