Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er nyeste medlem i Sponsor- og Eventforeningen.

Sparebankstiftelsen DNB eier omtrent 8 prosent av DNB, og ivaretar sparebanktradisjonene ved å benytte aksjeutbyttet til samfunnsnyttige formål.

- Vårt oppdrag er forankret i å drive allmennyttig virksomhet, ikke i tradisjonell sponsing. Likevel er det en del overlapp mellom vårt oppdrag og de engasjementene som finnes i norsk sponsorvirksomhet, forklarer Sissel Karlsen, gavesjef i stiftelsen.

Sissel Karlsen, gavesjef i stiftelsen.

De melder seg derfor inn for å følge aktiviteten blant foreningens medlemmer, forklarer hun videre.

- Og for å vurdere hvordan vi best kan utnytte vår rolle som bidragsyter til gode tiltak, avslutter hun.

Les mer om vårt nyeste medlem her

 

Toppbilde: Sverre Chr. Jarild

Tekst: Julie Skrøder

28. jan 2019