Sponsing i skisporten

De er like store på TV. Likevel har langrenn nesten dobbelt så store sponsorinntekter som skiskyting.

Inntektsforskjellen mellom skiskyting og langrenn er stor, og mens det norske langrennslandslaget stort sett får de sponsoravtalene de trenger, har det vært verre for skiskytterne, skriver Adresseavisen.

- Det er lettere for en bedrift å bruke langrenn. Langrenn har de sterke tradisjonene og røttene i norsk kultur som skiskyting kanskje ikke har, sier Gunnar Glavin Nybø, styreleder i Sponsor- og Eventforeningen til adressa.

Gunnar G. Nybø

Norges Skiskytterforbund har slitt med sponsorkroner de siste sesongene.

Tallene er klare. Langrennsdelen av Norges Skiforbund har rundt 90 millioner i omsetning. I nærheten av 97 prosent (altså i underkant av 90 millioner kroner) kommer fra sponsorer og samarbeidspartnere. Norges Skiskytterforbund hadde i 2018 budsjettert med rundt 47,5 millioner kroner i sponsorinntekter, skriver adressa.

TV-dekning er en av de variablene som er viktigst for en sponsor når de går inn i en idrett. Men seertall fra NRK viser at de to store vinteridrettene er omtrent like populære, skriver Adressa.

Hvorfor er skiskyting da så mye fattigere på sponsorkroner enn langrenn?

Vegard Arntsen er daglig leder i Sponsor Insight, og setter opp tre hovedpunkter for at det er slik, skriver adressa. De er som følger:

1. Langrenn har flere og langt større profiler enn skiskyting.

2. Det lettere for en sponsor å knytte seg til langrenn enn skiskyting. Langrenn står sterkere i den norske kulturen. Alle ansatte i en bedrift har et forhold til det. Mange trener langrenn, og det er lettere å assosiere seg med en langrennsløper.

3. Selv om TV-tallene er like, så er den totale mediedekningen større for langrenn enn for skiskyting. Det handler om at det er langt flere profiler som driver på med langrenn.

Langrenn har hatt mange sterke profiler, og det kommer stadig nye til, som Johannes Høsflot Klæbo. Skiskyting har hatt noen svært sterke profiler opp gjennom årene. Nå har vi Bø-brødrene og Tiril Eckhoff. Tilveksten har ikke vært like god der, forklarer Vegard Arntsen.

 

Kilde: Adresseavisen

Tekst: Julie Skrøder

22. april 2019