Sponsing og event marketing øker

- De totale reklameinvesteringstallene fra IRM viser at sponsing og event marketing tok markedsandeler også i 2018, sier daglig leder Hege Mauroy i Sponsor- og Eventforeningen.

Til sammen over 8 milliarder NOK

Sponsing er den nest største kanalen. Event marketing er på fjerdeplass.

I 2018 var reklameinvesteringene i Norge samlet sett, inklusive sponsing og event marketing, på 28,366 milliarder kroner. Dette betyr en økning på 3,2% sammenliknet med 2017.

- Både sponsing og event marketing økte i 2018. Til sammen står bransjen vår for over 8 milliarder av den totale norske reklameomsetningen i 2018. Dette tilsvarer 28% av hele det norske reklamemarkedet, forteller Mauroy.

IRM skriver på sin nettside: Markedsaktivitetene sponsing og event har historisk hatt bedre vekst enn mediemarkedet, og det er også tilfelle for 2018 da begge viser sterkere vekst enn hva medieinvesteringene gjorde.

Sponsing som har den nest største kakebiten, økte sin markedsandel til 17,6%. Event marketing, den fjerde største kanalen, har nå en markedsandel på 10,7%.

Sponsing 2018:
4,985 milliarder kroner
3,7% økning
17,6% markedsandel

Event marketing 2018:
3,025 milliarder kroner
5,4% økning
10,7% markedsandel

Totalmarkedet, det vil si inkludert sponsing og event marketing, landet på 28,366 milliarder kroner i 2018, noe som er en økning på 3,2% fra året før.

Internett & mobil er den største kanalen med 36,9% markedsandel, sponsing er nummer to med 17,6%, TV ligger på tredje plass med 13,3% og event marketing på fjerdeplass med 10,7% markedsandel.

IRM er et uavhengig og selvfinansiert institutt hvis formål er å kontinuerlig undersøke og kartlegge det norske og svenske reklame- og mediemarkedet. Tallene i reklamestatistikken er innhentet dels av IRM selv og dels av bransjeorganisasjoner. Tallene for sponsing og event kommer fra Sponsor Insight.

Les om IRM-statistikken, HER 

 

 

Tabeller/diagram: IRM

10. mai 2019