Sponsing og eventledelse - søknadsfrist

Denne utdanningen er for deg som vil lære om hvordan merkebygging, selvledelse, sponsorvirksomhet og eventer kan skape verdier! Ta to eller fire emner.

Utdanningen gir deg innsikt i hvordan verdier kan skapes på personnivå, for en organisasjon, sponsor og for sponsorobjekter fra både kultur- og idrettssektoren. Et overordnet læringsmål er å forstå hvordan verdier kan skapes basert på tverrfaglig kunnskap og strategier innen merkebygging, selvledelse, sponsorvirksomhet og eventledelse.

Emnene i videreutdanningen sponsing og eventledelse er:

Høst 2020

  • Merkebygging og «personal branding»
  • Selvledelse og prestasjonskultur

Vår 2021

  • Sponsing og verdiskapning
  • Eventledelse

Du kan velge å melde deg på enten:

  • Hele programmet og ta alle fire emner over to semester høsten 2020 og våren 2021
  • Halve programmet og ta de første to emnene over ett semester høsten 2020
  • Halve programmet og ta de to siste emnene over ett semester våren 2021

Under utdanningen gir vi deg muligheten til å jobbe med «real life» prosjekter som er basert på problemstillinger fra din egen virksomhet/hverdag. Disse prosjektene vil utgjøre hjemmeeksamen som du jobber med over mange uker. Eksamensprosjektene vil dermed kunne tilføre merverdi både for din organisasjon og deg selv.

Emneansvarlig er Førsteamanuensis Rune Bjerke, som har inngående erfaring og forskningskompetanse innen merkebygging, selvledelse, eventledelse, sponsing. Rune har satt sammen en høyaktuell utdanning med stort fokus på å gi deg riktig kunnskap ift. dagens utfordringer og muligheter i organisasjoner og i markedet. Du får solid generell kompetanse, og best av alt får du «øve deg» så du utvikler konkrete ferdigheter som er attraktive i arbeidslivet. Les mer om innhold, læringsutbytte og ferdigheter under hver emnebeskrivelse.

Utdanningen er et samarbeid mellom Høyskolen Kristiania og Sponsor- og Eventforeningen. Høyskolen er faglig ansvarlig, og Sponsor- og Eventforeningen bidrar med innspill til faglig utvikling for å sikre utdanningens relevans. Utdanningen kan innpasses som valgfag på den nettbaserte Bachelor i administrasjon og ledelse.

Søknadsfrist er 20. august.

Les mer her: https://www.kristiania.no/studier/videreutdanning/sponsing-og-eventledelse/

 

Få en kort innføring  HER: https://youtu.be/4RKXpLzkcy4