Sponsorene er viktigere enn noen gang

Festivaler oppstår i et enestående fellesskap mellom artister, publikum, arrangører og næringsliv. Alle håper at vi skal kunne møtes til nye, store opplevelser i 2021, men dette er krevende tider for både festivalene og deler av næringslivet. For festivalenes del er et fortsatt samarbeid med næringslivet helt avgjørende for videre eksistens.

 

Når vi møtes foran en kulturscene, handler det om livskvalitet og utfoldelse. Det definerer hvem vi er. Derfor er festivalene og utekonsertene sommerens høydepunkt for veldig mange. Denne sommeren er festivalene stengt ned av myndighetene, og vi vil stå igjen uten de store fellesopplevelsene. Det er ingen selvfølge at de finnes til neste år. Skal publikum ha et kultur- og festivalliv å komme tilbake til, er det avgjørende at næringslivet står sammen med festivalene nå.

 

Mange festivaler i Norge har siden starten hatt et tett samarbeid med næringslivet. Hele veien fra de første, nervepirrende stegene inn i en ukjent bransje, og frem til store, profesjonelle arrangementer har festivalene og næringslivet hatt gjensidig nytte og glede av hverandre. Møysommelig arbeid over tid har gitt bedre opplevelser for publikum og lokalsamfunn og mer verdi til både arrangører og sponsorer. Dette er kjernen i samarbeidet. Gjennom de siste 20 årene har festivaler og næringsliv sammen skapt en kulturell høykonjunktur som har gitt byer og steder i Norge et festivaltilbud med et internasjonalt renommé som tidligere var helt utenkelig. 

 

For festivalene rundt omkring i hele Norge vil sponsorene være ett av nøkkelelementene til overlevelse. I deler av næringslivet går det rimelige bra, men vi forstår at mange bedrifter sliter. Vi skjønner at det telles på sponsorknappene når en festivalfri sommer nærmer seg. En undersøkelse som Sponsor Insight gjennomførte blant norske sponsorer i slutten av mars viste at åtte av ti bedrifter på det tidspunktet ikke hadde besluttet å kutte sponsorkostnader som følge av koronakrisen. La oss peke på noen av grunnene til å holde fast ved dette.

 

For mange festivaler utgjør private sponsormidler en langt viktigere inntektskilde enn offentlige tilskudd. Mange av de største festivalene innen populærmusikken har mistet - eller aldri fått - midler fra de statlige støtteordningene. Men lokalt og nasjonalt næringsliv har bidratt til kunstneriske produksjoner aller parter har vært stolte av, og som har gitt et stort publikum unike opplevelser.

 

Gledelig nok viser nevnte undersøkelse at to av tre sponsorer ønsker å hjelpe sponsorobjektene over koronakneika. Velviljen er størst blant bedriftene med størst sponsorbudsjett. De tyngste aktørene jobber aktivt med eksponering, merkevarekjennskap og kundepleie og ser kanskje verdien av dette enda tydeligere enn mindre sponsorer. Det er særlig interessant å lese at samfunnsansvar er det viktigste elementet i sponsoravtalene, ved siden av merkekjennskap og synlighet. Mer enn halvparten av sponsorene opplyser også at de jobber aktivt med interne bedriftseffekter – det å engasjere sine ansatte.

 

Festivalene kan til de grader kvittere ut for disse elementene. Festivalene er effektive møteplasser mellom tusenvis av fans og en merkevare, en idé eller et produkt. Her møter partneren en potensiell kunde i en svært positiv stemning, glad og trygg sammen med venner.

 

Kulturlivet gir særlig gode vilkår for å vise samfunnsansvar. Siden 12. mars har kulturaktører fått merke de brutale konsekvensene av stengte scener og tomme saler. Kostnader løper videre, mens inntekter uteblir eller refunderes til publikum. Den statlige kompensasjonsordningen for arrangører fungerer som førstehjelp, men forbudet varer lenger. Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet tar ikke hensyn til sesongbedrifter og har derfor liten og ingen virkning for festival-Norge.

 

Det hjelper heller ikke at vår kulturminister har store problemer med skille mellom hobbybaserte kulturarrangementer og den opplevelsesindustrien som er bygget opp rundt de vellykkede festivalene. Dette er en omfattende økonomi. Mange arbeidsplasser og store verdier står på spill, ikke minst i skogen av festivalenes mange underleverandører.

 

De beste festivalene har bygget opp sine merkevarer og positive assosiasjoner over tid. Langsiktig samarbeid mellom næringsliv og festivaler er lønnsomt. Det blir svært krevende å finne tilbake til dette om aktørene forsvinner før krisen er over. Å bidra til at festivalene overlever, er en investering i fremtiden. Og noe godt kommer ut av kriser: vi oppdager hvem som vil oss vel og hvem vi har et sterkt ønske om å arbeide sammen med når vi igjen inviterer til store opplevelser i et unikt fellesskap. Vi ser også en fantastisk dugnad blant publikum. Veldig mange velger å beholde billetten sin og støtte festivalen.

 

Vi oppfordrer alle sponsorer om å finne gode løsninger som innebærer at arrangørene ikke må gå uten inntekt i over ett år til. Det vil være kritisk for de mest folkenære av alle våre kulturarrangementer - festivalene. 

 

Kilde: Norske Konsertarrangører

Illustrasjonsbilde. J Hus på Øyafestivalen 2018. Fotograf: Thor Møller