Tilskudd til internopplæring i bedrifter

Fortsatt endel midler tilgjengelig i denne støtteordningen

Her kan du lese mer om kriterier og søknad. 

Søkefrist er løpende.

 

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/#gref