Tre nye trer inn

Det er valgt nytt styre i Sponsor- og Eventforeningen. Tre nye medlemmer ble i den anledning valgt, blant de er ny styreleder Vegard Arntsen.

De øvrige to nyvalgte er Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Den Norske Opera & Ballett, Kenneth Fredstie og Rune Bjerke, førsteamanuensis og emneansvarlig for sponsing og eventledelse ved Høyskolen Kristiania.

Styreleder Vegard Arntsen er til daglig daglig leder i Sponsor Insight. Han har over 20 års erfaring fra sponsorbransjen og var også med på å stifte Sponsor- og Eventforeningen i 2001.

Han er imponert over omstillingsevnen bransjen har vist i året som gikk

- Bransjen har vist stor evne til omstilling og å tilpasse seg situasjonen vi er i. Mange har vist at de greier å klore seg fast og henge med, og jeg tror at hvis man nå får starte opp med aktiviteter igjen vil det gå greit for store deler av bransjen.

Han påpeker at det selvfølgelig er noen som har betydelig større utfordringer, men tross alt syntes han bransjen i sin helhet har klart seg overraskende bra.

Han mener også Sponsor- og Eventforeningen har evnet å samle bransjen i en krevende tid og at foreningen under pandemien har vist sin nytteverdi, kanskje spesielt for event-delen av medlemsmassen.

- Eventbransjen har utmerket seg spesielt i form av at de ikke har hatt noen andre til å kjempe sin sak under pandemien, men det er viktig å være relevant for alle medlemmen i ulike situasjoner og det er noe som står høyt på min agenda, sier han.

Han ønsker å bygge videre på arbeidet som er lagt ned så langt og jobbe videre for å være relevant for en enda større del av medlemmene.

Det nye styret ble valgt torsdag 4. mars.

 

Tekst: Julie Skrøder

12. mars 2020