Undersøkelse blant våre medlemmer om konsekvensen av Corona virus og tiltak

Vi i foreningen sitter nå med informasjonsinnhenting og myndighetskontakt for å finne løsninger og tiltak for våre medlemmer.

Konsekvens for arrangører- og eventbransjen

Vi har i dag mottatt flere bekymringsmeldinger fra våre medlemmer og vil gjøre en henvendelse til myndighetene om å vurdere ulike økonomiske strakstiltak for å hjelpe vår bransje og våre medlemmer.

 https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/

I den anledning ønsker vi en kartlegging av konsekvensen for arrangører- og eventbransjen som følge av utsettelser og avlysninger av arrangement i forbindelse med Corona viruset. Vi kommer til å gjennomføre undersøkelser om kort tid.

 

Vi vil informere fortløpende om informasjon vi mottar.

Om dere ønsker å meddele noe eller har spørsmål, send mail til jh@sponsevent.no eller ring mobil: 93060390