Vårt utstillingsvindu

- Vi har kastet alt opp i luften for å se arrangementet Sponsor- og Eventprisen med helt nye øyne, forteller Hege Mauroy daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen.

Syv eventbyråer meldte sin interesse til å være med på å se nye løsninger for foreningens årlige bransjesamling. Se egen sak om det HER

- I forrige uke hadde vi et informasjonsmøte for de interesserte. Vi snakket blant annet konsept, innhold og økonomi, forteller Mauroy.

Det overgripende målet med arrangementet er å skape Norges beste faglige og sosiale møteplass for sponsor- og eventbransjen.

- Vi ønsker å sette en bransjestandard for årene fremover, sier styremedlem i foreningen Tron Mathisen.

Styremedlem Ann-Kristin Syversen legger til:

- Dette arrangementet skal være foreningens utstillingsvindu. Vi gleder oss til å motta gode og spennende løsningsforslag, sier hun.

- Tron Mathisen og Ann-Kristin Syversen tar siste finpuss før infomøtet -

Gruppen som jobber med arrangementet Sponsor- og Eventprisen er styremedlemmene Ann-Kristin Syversen, Linda Eng Strand, Tron Mathisen og Stian Grøstad samt daglig leder Hege Mauroy.

 

 

13. mai 2019