Styret

I styrets sammensetning er det lagt vekt på kunnskap og bredde i faget. Styremedlemmene som er valgt inn har derfor lang erfaring og kompetanse på området. Hvert styremedlem har et eget ansvarsområde - slik sikrer vi stor aktivitet og mange tiltak.

Sittende styre ble valgt på Årsmøtet 3. mars 2020. 

De enkelte styremedlemmenes ansvarsområder blir besluttet/revidert på styremøte 30. april 2020.

Styreleder:
Gunnar Glavin Nybø, Bygg Reis Deg

 
Telefon: 957 68 899
Epost: ggn@byggreisdeg.no
Prosjektleder: Kommunikasjon og inntekter

Styremedlemmer:

 


Siri Nodland, Norges Innsamlingsråd
Prosjektleder: Rammebetingelser


Tine Birkeland Westby, Scandic
Prosjektleder: Frokostmøter og Fagforum

Tron Ivar Mathisen, 6.Sans
Fagansvar: Sponsor- og Eventprisen arrangement


Jørgen Roll, Oslo Konserthus
Medansvar: Frokostmøter og Fagforum

Vararepresentanter:

 
Iren Kjus, Norsk Toppfotball
MedansvarFrokostmøter og Fagforum


Linda Eng Strand, Norsk Tipping
Ansvar: Sponsor- og Eventprisen Fagdag

Cathrine Instebø, Equinor

Medansvar: Sponsor- og Eventprisen Fagdag

Kristian Krirkvaag, Gyro AS

Medansvar: Sponsor- og Eventprisen Fagdag

Siv E Skard, NHH

Styrerepresentant i Jury Sponsor- og Eventprisen


Valgkomité 2020- 2021:
Stian Grøstad

Lars Brocstedt

Kirsti Bjerva


Revisor 2019 - 2021: Rolf Einar Lunde, Revisjon Sør